Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра травматології та ортопедії

Навчальна робота кафедри

На кафедрі проводиться підготовка:

-  лікарів-інтернів за фахом травматологія та ортопедія, термін навчання 2 роки;

-  специалізація та стажування  за фахом травматологія та ортопедія;

-  підвищення кваліфікації для лікарів ортопедів-травматологів лікарень та поліклінік, лікарів загальної практики та сімейної медицини.

Для забезпечення навчального процесу на кафедрі є лекційна зала на 50 місць, 4 навчальні кімнати, достатня кількість навачальної інформації за всіма розділами ортопедії та травматології, а саме таблиці, рентгенграми, відеофільми, учбові посібники в електроному вигляді з можливістю дистанційного навчання. Для забезпечення навчального процесу лекційна зала оснащена мультимедійним проектором.

Учбові кімнати оснащені сучасними навчально-методичними матеріалами візуалізації, контролю проміжного та заключного контролю засвоєння матеріалу, симуляційні набори для відпрацювання практичних навичок етапів оперативного втручання на муляжах кісток скелету, тематичні набори рентгенограм, комплекти ситуаційних задач, методичні розробки та посібники, відеоматеріали з технік репозиції переломів та вивихів, остеосинтезу, ендопротезування та артроскопії при патології та травмах різних кісток та суглобів.