Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра трансплантології та ендокринної хірургії з курсом серцево-судинної хірургії

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Історія кафедри

Кафедра трансплантології та ендокринної хірургії з курсом серцево-судинної хірургії створена 01 вересня 2006 року (Наказ №73-Од) на підставі рекомендації комісії МОЗ України, витягу з протоколу №6 від 26.06.2006 року на засіданні Вченої ради ЗМАПО шляхом розподілу кафедри "Кардіології, хірургії серця, магістральних судин та трансплантології". Кафедра є опорною за фахом "трансплантологія". Заснував та контролює клініку акдемік НАМН України, член-кореспондент НАН України, головний трансплантолог МОЗ України, ректор ДЗ "ЗМАПО МОЗ України", д.мед.н., професор Никоненко Олександр Семенович. 

З 2006 р. кафедрою завідував професор Завгородній Сергій Миколайович.

У 2016 р. кафедру очолив доцент Буга Дмитро Андрійович.

Співпраця з іншими установами

Кафедра підтримує зв'язки з клініками США, Німеччини, Японії, Австрії, Турції, Чехії, Польщі, РФ, України.

Цикли навчання

Первинна спеціалізація з транспланталогії

Первинна спеціалізація з транспланткоординації.

Первинна спеціалізація з судинній хірургії.

Стажування з транспланталогії.

Стажування з судинної хірургії.

Тематичне удосконалення :

        - Діагностика та лікування захворювань периферійних судин в практиці сімейного лікаря.

        - Сучасні технології та методи лікування ішемічної хвороби серця.

        - Невідкладна ангіологія.

        - Інноваційні методи лікування серцевих аритмій.

        - Актуальні питання діагностики та лікування вроджених  та набутих вад серця.

        - Актуальні питання трансплантології для викладачив вузів.

        - Сучасні технології діагностики та методи лікування в трансплантології та ендокринної хірургії.

 

Майстер клас : Хірургічні аспекти аритмології у практиці лікаря.

  

Діяльність

Лікування та реабілітація хворих, що потребують трансплантаціі органів.

Виконуються лапароскопічні та ретроперитонеоскопічні нефректомії (санаційна, донорська).

Корекція портальної гіпертензії та їі ускладнень:

 • різноманітні види порто-кавального шунтування;
 • лапароскопічна спленектомія;
 • ендоскопічне склерозування вен стравоходу.

Хірургія захворювань ендокринної системи:

 • тиреоїдна патологія – доброякісні вузлові ураження;
 • синдром тиреотоксикозу;
 • патологія обміну кальцію – первинний та вторинний гіперпаратиреоз;
 • гормонально активні вогнищеві ураження наднирників та підшлункової залози. При цьому застосовуються лапароскопічні та ретроперитонеоскопічні оперативні втручання;
 • хірургічне лікування цукрового діабету: трансплантація підшлункової залози, В-клітин; баріатричні операції.

Традиційні та малоінвазивні операції при захворюваннях та ушкодженнях магістральних судин:

 • облітеруючі захворювання периферичних судин;
 • абдомінальний ішемічний синдром;
 • вазоренальна артеріальна гіпертензія;
 • аневризми аорти та її гілок, периферичних судин;
 • ураження (атеросклероз, патологічна звивистість) екстракраніальних артерій головного мозку;
 • післятромботична хвороба нижніх кінцівок;
 • варикозна хвороба.

Діагностична та лікувальна робота з пацієнтами кардіохірургічного профілю:

 • допплероехокардіоскопія: трансторакальна та черезстравохідна;
 • коронарографія: рентгенконтрастна та віртуальна;
 • комплексне лікування ішемічної хвороби серця: селективний тромболізис при гострому коронарному синдромі, ангіопластика та стентування коронарних артерій, аорто-коронарне шунтування;
 • селективний тромболізис при тромбоемболії легеневої артерії;
 • хірургічне лікування вроджених та набутих вад серця;
 • корекція аритмій: імплантація електрокардіостимуляторів;
 • видалення пухлин серця.

 Поряд з традиційними методами хірургічного лікування уражень серця та судин широко використовуються мініінвазивні: ендоваскулярні, торакоскопічні оперативні втручання.

Науковий напрямок кафедри

Подолання АВ0-несумісності та HLA-сенсибілізації при пересадці органів. Розробка методик аллотрансплантації прищитоподібних залоз. Корекція портальної гіпертензії та їі ускладнень. Застосування високочастотного електрозварювання тканин при трансплантації та в ендокринній хірургії.

Хірургічне лікування органічної гіперкальциємії, рентгенендоваскулярна деструкція наднирників.

Розробка комплексної програми хірургічної профілактики ішемічного інсульту при патології екстракраніальних артерій головного мозку.

Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця. Ударно-хвильова терапія патології міокарду. Симультанні опертивні втручання при мультифокальному атеросклерозі та онкопатології.

Хірургічна профілактика післяопераційних ускладнень в трансплантології та кардіохірургії.

Досягнення кафедри

Вперше в Україні виконано успішну трансплантацію серця, печінки, симультанну трансплантацію нирки та підшлункової залози. Розроблені національні протоколи.

4 патенти України на винахід.

Захист кандидатських дисертацій:

«Корекція артеріальної гіпертензії у реципієнтів ниркового аллотрансплантату» Остапенко Т.І. (2007 р.)

«Оптимізація методу вибору хірургічного лікування токсичного зобу»

Доля О.С. (2012 р.)

«Комплексне лікування пацієнтів з атеросклеротичним ураженням аорто-клубового сегменту» Гардубєй Є.Ю. (2013 р.)

«Хірургічна профілактика інсульту при патологічній звивистості внутрішньої сонної артерії» Х. Махер Ф. (2013 р.)

Клінічні бази

 Комунальне некомерційне підприємство "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради

                                  центр судиннної та ендоваскулярної хірургії .

                                  відділення кардіохірургії .

                                  відділення трансплантації та ендокринної хірургії з ліжками інтенсивної терапії.

Контакти

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (061) 766-35-66, (061) 766-35-53