Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра терапії та ендокринології

Післядипломна підготовка спеціалістів

 
           Календарний план на 2022 рік
 
          Електронний журнал обліку  відвідувань онлайн-занять лікарями-слухачами дистанційних курсів тематичного удосконалення:
           The department carried out all kinds of postgraduate training and continuing professional development of physicians - specialization, internship, pre-certification and thematic improvement; clinical residency, postgraduate. The department is focused on the presentation of educational material from the standpoint of evidence-based medicine. The use of standardized clinical protocols for the management and delivery of health care is an integral part of the pedagogical process.

 

           На кафедрі проводяться всі види післядипломної підготовки і безперервного професійного розвитку лікарів: спеціалізація, інтернатура, тематичне удосконалення, постійнодіючі семінари, аспірантура, курси дистанційного начання, майстер-класи.

          Кафедра орієнтована на викладання учбового материалу з позицій доказової медицини.

          Використання стандартизованих клінічних протоколів по веденню і медичній допомозі є однією з провідних частин педагогічного процесу.

 

          Перелік циклів тематичного удосконалення:

На кафедрі сертифіковані і проводяться наступні цикли:
- Невідкладна допомога в лікуванні хворих на легеневу і серцево-судинну патологію
- Клінічна ендокринологія
- Геріатрія в практиці терапевта
- Клінічна нефрологія
- Клінічна ревматологія
- Невідкладна допомога в клініці внутрішніх хвороб
- Цукровий діабет і захворювання щитоподібної залози
- Спеціалізація з ендокринології, ревматології, нефрології, терапії, геріатрії
- Стажування з ендокринології, ревматології, нефрології, терапії, геріатрії.

 

Постійнодіючі семінари.

        На кафедрі продовжується реалізація проекту організації постійнодіючих проблемних семінарів для лікарів-терапевтів, ендокринологів, ревматологів, нефрологів та інших спеціальностей в лікувально-профілактичних закладах м.Запоріжжя і Запорізької області, що забезпечує отримання лікарями більш глибоких теоретичних знань.

        За форматом і організаційною структурою такі семінари відповідають вимогам концепції «Навчання протягом всього життя». Тематичне направлення обирається у відповідності з учбовими планами МОЗ за вказаними спеціальностями.

 

        Більш детальну інформацію з підготовки документів до циклів Ви можете дізнатись з розділу "Навчання" сайту ДЗ "ЗМАПО МОЗ України": http://zmapo.edu.ua/index.php/2011-06-15-10-36-18

Робота кафедри.

        Наукова робота кафедри.

      Виходячи з потреб практичної медицини з перших років існування кафедри и по теперішній час наукові дослідження направлені на вивчення патології серцево-судинної системи, бронхо-легеневих захворювань та системних захворювань сполучної тканини, результати яких впроваджуються в клінічну практику.

      Велике значення приділяється поглибленому  вивченню проблем артеріальної гіпертензії (в тому числі при коморбідності) і симптоматичних. Кафедра одна з небагатьох, яка займалася розкриттям особливостей розвитку і становлення пульмогенної артеріальної гіпертензії та стратегій лікування пацієнтів подібного профілю.

      Впроваджуються в клінічну практику дані про зміни натрійуретичного пептиду при розвитку артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця та інших захворювань серцево-судинної системи та багато інших аспектів.

      В науково-дослідній роботі приймають участь молоді специалісти (аспіранти, інтерни).

 

       Навчання інтернів.

       Щорічно на кафедрі терапії та ендокринології проходять навчання лікарі-інтерни спеціальності «Внутрішні хвороби».
       Проводиться акцентування уваги на самостійній роботі лікарів-інтернів. Лікарі-інтерни мають можливість користування інтернетом і базами даних, що разом з вивченняммонографій і періодичної літератури з фонду бібліотеки академії дає можливість більш якісно готувати реферати, доповіді для конференцій, готуватися до практичних і семінарських занять.
        В основі організації самостійної роботи лежить чітка система контролю знань.
Важливими моментами в підготовці інтернів є робота в кабінетах функціональної діагностики, клінічні розбори випадків та ін., що удосконялює їхні практичні навички і вміння.

 

Методична робота кафедри.

Для покращення якості підготовки слухачів і лікарів-інтернів на кафедрі постійно готуються і переглядаються учбово-методичні посібники та рекомендації, зокрема:

«Клінічна аритмологія», "
«Сучасні питання діагностики та лікування ревматологічних захворювань»,
«Основні ендокринологічні захворювання: діагностика, лікування, трудова експертиза»,
«Клінічна фармакологія»,
«Особливості ведения пациентів після АКШ в ранньому та пізньому післяопераційному періоді» МОЗ України; «Діагностика і лікування симптоматичних артеріальних гіпертензій»
"Хронічна хвороба нирок", "Суглобовий синдром: сучасні аспекти діагностики і лікування", методичні посібники з питань діагностики і лікування хворих пульмонологічного, гастроентерологічного профілю; підготовки інтернів до здачі екзамену КРОК-3 і т.п.

 

Клінічні бази кафедри.

КНП "Міська лікарня № 10" Запорізької міської ради.


На теперішній час на базі клініки функціонують: міський діалізний центр, 
кардіоревматологічне відділення з блоком інтенсивної терапії, терапевтичне відділення, відділення хоспісної та паліативної допомоги. 

 

Обласний шпиталь УБД.

 

Контактні дані

 

Адреса кафедри:

м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, 25.

 

Контактні телефони:                                     E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

Контактні питання:          (061)224-09-03                                        

Зав. кафедри:                 (061)224-20-76 

Факс:                                  (061)224-20-75

Педагогічний склад кафедри

          Фуштей Іван Михайлович 
       Заслужений діяч науки і техніки України, доктор мед. наук, професор.

          В 1973 р. закінчив Чернівецький медичний інститут.

         В 1985 р. захистив кандидатську, в 1992 р. - докторську дисертацію.

         Опубликував больш ніж 500 наукових робіт.

         Проректор з наукової роботи ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». Очолює Запорізьку обласну медичну асоціацію лікарів-терапевтів. Курирує роботу всіх клінічних баз кафедри.

 

 

 

  

Подсевахіна Світлана Леонтіївна -

зав. кафедри, кандидат медичних наук, доцент.

В 1991 р. закінчила ЗМІ. 

В 2000 р. захистила дисертацію на отримання ступеня кандидата медичних наук. 

Курирує ревматологічний напрям роботи кафедри.

 

   

 

 

 

 

Паламарчук Олександр Іванович - кандидат медичних наук, доцент.

В 2000 р. закінчив медичний факультет Донецького державного медичного университету ім. Горького.

В 2007 р. захистив дисертацію на отримання ступеня кандидата медичних наук.  

Курирує кардіологічний напрям роботи кафедри.

 

 

 

  

 

 

Ткаченко Ольга Віталіївна - доктор медичних наук, професор.

В 2001 р. закінчила медичний факультет ЗДМУ.

В 2005 р. захистила кандидатську, в 2018 р. - докторську дисертацію. 

Курирує  ендокринологічний напрям роботи кафедри. 

 

 

 

 

 

 

Чабанна Олена Сергіївна - кандидат медичних наук, доцент.

В 2001  р. закінчила медичний факультет ЗДМУ.

В 2006 р. захистила дисертацію на отримання ступеня кандидата медичних наук.

Консультує міський діалізний центр на базі 10-ї МЛ.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мирний Дмитро Петровичкандидат медичних наук, доцент.

В 2006 р. закінчив медичний факультет ЗДМУ.

В 2012 р. захистив дисертацію на отримання ступеня кандидата медичних наук.

Відповідальний за роботу з лікарями-інтернами.

 

 

 

 

 

 

Кацюба Юлія Владиславівнакандидат медичних наук, асистент.

В 2003 р. закінчила медичний факультет ЗДМУ.

В 2010 р. захистила дисертацію на отримання ступеня кандидата медичних наук.

Відповідає за наукову роботу кафедри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший лаборант: Фуклєва Галина Валеріївна

 

 

Історія кафедри

Кафедра терапії була створена в 1956 р.

В 2003 р. назву змінено на кафедру терапії, клінічної фармакології та ендокринології; в 2021 р. - на кафедру терапії та ендокринології.

Головною базою кафедри з перших днів стала 10-а міська лікарня, теперішній час КНП «Міська лікарня №10» ЗМР м. Запоріжжя.

В 60-ті роки базова 10 міська лікаря мала два відділення: терапевтичне - на 80 ліжок і ендокринологічне - на 30 ліжок.

Для співробітників кафедри було виділено два кабинети для учбової роботи, лекційний зал і кабінет завідуючого кафедри.

 

 

 

 

 

В 1980 р. за безпосередньої участі зав. кафедри д.мед.н., професора Володимира Олексійовича Боброва відбувається реконструкція 10-ї лікарні і розширюється база кафедри.
10-та лікарня на той час стала нараховувати 240 ліжок: міське кардіологічне відділення з блоком реанімаії для реабілітації інфарктних хворих і хворих з порушенням серцевого ритму, міське ревматологічне відділення і два терапевтичних (кожне - на 60 ліжок).

В 1981 році 10 лікарня отримує статус клінічної.

В лікувальному корпусі бази значно розширюються площі для роботи кафедри. Створюються лабораторії гемодинамічних, біохімічних і нейрогуморальних обстежень. Кафедра інтенсивно оснащується апаратурою.

 

 

 

 

 

Завідуючі кафедри:

доцент, к.мед.н. Степан Федорович Олійник (1956-1957),

 

 

 

доцент, к.мед.н., Феофан Йосипович Кушнір (1957-1966),

 

 


професор, д.мед.н. Іван Титович Фурс (1966-1973),

 

 


доцент, д.мед.н., Яків Миколайович Доценко (1973-1974),

 

 


доцент, к.мед.н., Ніна Іванівна Шевченко (1974-1976),

 

 

професор, д.мед.н. Володимир Олексійович Бобров (1976-1985) - проректор з лікувальної роботи інституту. 

 

  

професор, д.мед.н. Володимир Георгійович Шершньов (1985-1998) - ректор ЗІУЛ, заслужений робітник вищої школи УРСР, дійсний член Нью-Йоркської академії медичних наук, больше 20 років - голова обласної спілки терапевтів, член атестаційної комісії облздрава.

 

  

професор, д.мед.н. Іван Михайлович Фуштей (1998-2017).

 

 

 

 

 

 

 В різні роки на кафедрі працювали: к.мед.н., доцент Андрій Сергійович Головко (1956-1967), к.мед.н. асистент Анна Дмитрівна Ангулова (1958-1968), к.мед.н., доцент Олесь Авдійович Пятак (1962-1964), к.мед.н. асистент Алла Володимирівна Бакуліна (1964-1968), к.мед.н. асистент Віктор Єлісейович Поліщук (1965-1999), к.мед.н. асистент Віктор Тимофійович Овчаренко (1968-1974), к.мед.н., доцент Всеволод Олександрович Ситніченко (1983-1996), доцент к.мед.н Лариса Трофимівна Піскунова (1977-1986), асистент к.мед.н. Олександр Іванович Токаренко (1980-1992), асистент к.мед.н Сергій Миколайович Полівода (1981-1985), к.мед.н., доцент Вадим Анатолійович Візір (1989-1994), к.мед.н., доцент Віталий Вікторович Сиволап, доцент к.мед.н . Носіков Віталій Петрович, доцент к.мед.н. Вітохіна Людмила Іванівна.