Оцінка роботи академії

Актуально

Кошторис, прейскурант

Прейскурант договірних цін на послуги у сфері освітньої діяльності ДЗ»Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України»

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                   Ректор  ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»

                                                                                   професор __________О.С.Никоненко

П Р Е Й С К У Р А Н Т

договірних цін на послуги у сфері освітньої діяльності

ДЗ»Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України»

Вводиться в дію з 01.01.2017 р.

з/п

 

Перелік послуг

Одиниця виміру

 

Вартість послуги без ПДВ (грн.)

І.

Навчання слухачів понад державне замовлення:

1. Тематичні курси, спеціалізація, ПАЦ та стажування:

хірургічний профіль;

- хірургічна стоматологія

- терапевтичний профіль;

- терапевтична стоматологія

 

2. Курси інформатики та  стажування (хірургічний профіль)

 

 

 

 

1 слухач в місяць

-«-

-«-

-«-

 

1 слухач в місяць

 

 

 

 

2685-00

2685-00

2385-00

2385-00

 

3140-00

ІІ.

Навчання лікарів-інтернів понад державне замовлення:

- терапевтичний профіль;

хірургічний профіль

стоматологічний профіль

  сімейна медицина

 педіатрія

 

 

1 інтерн на місяць

-«-

-«-

-«-

 

 

2630-00

2801-00

3195-00

2620-00

2445-00

ІІІ.

Післядипломна освіта іноземних громадян(в гривні по курсу НБУ на день оплати)

 аспірантура

 магістратура

 клінічна ординатура, стажування

 

 

 

1 лікар на рік

-«-

 -«-

 

 

 

3500 $ США

3200 $ США

3200 $ США

ІV.

Післядипломна освіта українських громадян

аспірантура (очна)

-  аспірантура (заочна)

 магістратура

 клінічна ординатура

 

 

1 лікар на рік

-«-

 -«-

 -«-

 

 

37813-00

13472-00

 23676-00

 36350-00

             

 

Примітка:

1.При проведенні виїзних циклів замовник відшкодовує професорсько-викладацькому персоналу витрати на відрядження.

2.Надання платних  послуг по навчанню проводити на підставі угоди ( контракту ) з фізичною або юридичною особою.

3.Дія цього прейскуранту відміняє попередній прейскурант на навчання інтернів, курсантів, і т.д.

 

 

Перший  проректор                                                                                         С. Д. Шаповал

 

Проректор з наукової роботи                                                                          І.М.Фуштей 

 

Заступник ректора  з економічних питань                                                     І.В.Шацька

 

Заступник ректора з науково-педагогічної

роботи з іноземними фахівцями                                                                         Г.С.Шубертій