Оцінка роботи академії

Кафедра соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи

Дистанційне навчання на кафедрі

Кафедра соціальної медицини, организації і управління охороною здоров'я та МСЕ має можливість проводити навчальні курси з дистанційного навчання. Реєстрація слухачів здійснюється за погодженням з викладачем курсу. Центр дистанційного навчання (ЦДН) ЗМАПО знаходиться за посиланням http://e.zmapo.edu.ua/moodle або на сайті ЗМАПО в меню «Дистанційне навчання».

Детальніше...

Історія кафедри соціальної медицини

Поряд з відновленням і будівництвом нових промислових об'єктів у 50-60 роки минулого сторіччя в Україні прискореними темпами розвивалася соціальна інфраструктура. У країні щороку вводилася величезна кількість лікарень, поліклінік, медико-санітарних частин, амбулаторій. Гостро позначилась проблема недостатньої кількості підготовлених керівників для системи охорони здоров'я, яку планувалося розв'язати шляхом створення у всіх 16 інститутах удосконалення лікарів Радянського Союзу кафедр соціальної гігієни й організації охорони здоров'я. Відповідно до наказу МОЗ СРСР №795 від 11 листопада 1968 року така кафедра створена на базі Запорізького інституту удосконалення лікарів.

Детальніше...

Уряд ухвалив Уряд ухвалив 10 постанов, які кардинально змінять систему охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України ухвалив низку постанов, які закладають засади реформування системи охорони здоров’я в Україні та вирішують оперативні питання управління медичною сферою.

Зокрема, затверджено 2 концепції – реформи фінансування системи охорони здоров’я та розвитку системи громадського здоров’я, – ухвалено постанову щодо утворення госпітальних округів, затверджено ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, постанову, що спрощує лікарням процес формування кошторисів, а також 2 постанови, якими з резерву та шляхом перерозподілу на поточний рік додатково виділено понад 867 млн грн.

Детальніше...

Проведення курсу тематичного удосконалення з дисципліни "Медичне право України"

На кафедрі соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи заплановано проведення курсу тематичного удосконалення з дисципліни «Медичне право  України» для юристів медичних закладів. Впродовж навчання будуть розглянуті актуальні питання, які виникають під час конфліктних ситуацій пацієнт – лікар, інформація про пацієнта, «лікарська таємниця», надходження запитів до медичних установ, надання відповідей на них. Питання корупційних правопорушень, вивчення антикорупційного законодавства. Проблема вилучення медичної документації уповноваженими органами, обшуки та огляди приміщень та документів.

Запорошуємо всіх бажаючих прийняти участь у навчанні на початку березня 2017 року.

Просимо звертатись за телефоном: (061) 279-06-24

 

Дочірні категорії