Оцінка роботи академії

Актуально

До уваги студентів-випускників вищих медичних навчальних закладів України!

До уваги студентів-випускників

вищих медичних навчальних закладів України!

 

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» запрошує на навчання в інтернатуру студентів ВМНЗ,

що навчалися за контрактом!

ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» має можливість проводити навчання лікарів-інтернів за наступними спеціальностями:

№ з/п

Спеціальность в закладі вищої освіти

Спеціальність

В інтернатурі

Тривалість підготовки в інтернатурі

1

222 Медицина

Акушерство та гінекологія

3роки

  2

  222 Медицина

  228 Педіатрія

Анестезіологія та інтенсивна терапія

2 роки

  3

  222 Медицина

  228 Педіатрія

Внутрішні хвороби

2 роки

  4

  222 Медицина

  228 Педіатрія

Загальна практика –

сімейна медицина

2 роки

  5

  222 Медицина

  228 Педіатрія

Інфекційні хвороби

2 роки

  6

  222 Медицина

  224 технології         медичної діагностики та лікування

Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія

1,5 роки

  7

  222 Медицина

  228 Педіатрія

Медицина невідкладних станів

2 роки

  8

  222 Медицина

Неврологія

2 роки

  9

  222 Медицина

Ортопедія та травматологія

2 роки

  10

  222 Медицина

Отоларингологія

2 роки

  11

  222 Медицина

Офтальмологія

2 роки

  12

  222 Медицина

  228 Педіатрія

Радіологія

1,5

  13

  222 Медицина

Хірургія

3 роки

14

228 Педіатрія

222 Медицина

Педіатрія

2 роки

15

221 Стоматологія

Стоматологія

1 рік

16 222 Медицина Дерматовенерологія 2 роки

 

На Вас чекає блискуча команда професіоналів,  широкі можливості опанування теоретичними знаннями нового рівня, надсучасними медичними технологіями та методиками на базах найкращих державних та приватних закладів охорони здоров'я!

Наша мета – створити комфорті умови та усі можливості  для Вашого професійного становлення та затребуваність на ринку медичних послуг любої країни світу!

 

 

 

Перелік документів для вступу в інтернатуру

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Прийом документів проводиться з 01 липня по 20 липня поточного року:

Для зарахування до інтернатури лікар-інтерн надає оригінали документів та їх копії:

 1. 1. Копія диплому;
 2. 2. Копія додатку до диплому (самостійно вирахувати середній бал);
 3. 3. Копія сертифікату КРОК – 1;
 4. 4. Копія сертифікату КРОК – 2;
 5. 5. Копія ідентифікаційного коду;
 6. 6. Копія паспорту (1, 2, 11 стор.);
 7. 7. 4 фото (3×4);
 8. 8. Копію військового квитка або тимчасового посвідчення.

Додатково для випускників, які навчалися на контрактній формі:

 1. 1.    Довідка з деканату про закінчення навчання.
 2. 2.   Копію Договіру з клінічною базою (заочна частина навчання), при умові вступу до академії на очну форму навчання.
 3. 3.    Трудова книжка (якщо розпочата трудова діяльність і в ній є запис).

Додатково для іноземців та осіб без громадянства:

 1. 1. Документ, що підтверджує рівень володіння державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Перелік документів необхідний при оформленні на кафедру

(очна частина навчання):

 1. 1.    Квиток лікаря-інтерна (видає відділ інтернатури).
 2. 2.    Залікова книжка лікаря-інтерна (видає відділ інтернатури).

Для поселення до гуртожитку:

 1. 1.    Ордер на поселення (видає відділ інтернатури).
 2. 2.     Квиток лікаря-інтерна.
 3. 3.     Паспорт з відміткою про виписку з місця постійної реєстрації, якщо термін проживання у гуртожитку більше 6 місяців.

Перелік документів, які веде лікар-інтерн під час навчання в інтернатурі:

 1. 1.  Індивідуальний план підготовки лікаря-інтерна.
 2. 2.   Щоденник обліку роботи лікаря-інтерна, з щотижневим підписом куратора.
 3. 3.  Реферати.
 4. 4.  Залікова книжка (з відмітками суміжних дисциплін, очної та заочної форми навчання).

Порядок проходження інтернатури

Завершальною формою підготовки випускників медичних вищих навчальних закладів (ВНЗ) є інтернатура, після позитивної здачі ліцензованого інтегрованого екзамену Крок – 3 та державної атестації присвоюється кваліфікація «лікар (провізор) - спеціаліст» з певного фаху та видається сертифікат установленого зразку. Без наявності сертифіката фахівець не має права самостійно працювати на лікарських (провізорських) посадах.

Порядок проходження інтернатури визначається Наказом МОЗ України від 22.06.2021 1254 «Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію», зі змінами від 16.03.2022 № 493, зі змінами від 13.05.2022 № 805.

Підставою для зарахування до інтернатури:

- на бюджетній формі навчання є наказ ДОЗ Запорізької обласної державної адміністрації (при наявності документів про вступ до інтернатури);

- на контрактній формі навчання є двосторонні угоди (між інтерном та закладом післядипломної освіти; між інтерном та базою стажування).

Навчання в інтернатурі розпочинається 1 серпня поточного року.

Очна та заочна частина інтернатури проходять згідно навчального плану та програми циклу спеціалізації (інтернатури) для випускників ВНЗ.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі за етапами:

-   очна частина - навчання на кафедрах системи післядипломної медичної підготовки;

-   заочна частина - стажування на клінічних базах.