Оцінка роботи академії

Актуально

Навчально-методична робота

Звіт про проведення XV науково-методичної конференції «Науково-методичні засади підвищення ефективності навчання у післядипломній освіті лікарів»

26 червня 2018 року в актовому залі ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» відбулася XV науково-методична конференція «Науково-методичні засади підвищення ефективності навчання у післядипломній освіті лікарів».

В роботі наукового заходу взяли участь науковці академії.

 

 

 

 

 

 

Традиційно, відкрила конференцію з оглядом представлених наукових робіт проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи д.мед.н. професор Дмитрієва Світлана Миколаївна (доповідь).

З презентацією і науковими доповіддями  також виступили:

 

1. МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТИ

Доповідач – зав. кафедри інфекційних хвороб, д.мед.н. доцент Живиця Дмитро Георгійович

Він розкрив можливості використання мобільних технологій в контексті професійної діяльності та освіти лікарів, зазначив, що з розвитком мобільних пристроїв та мережевих технологій, мобільне навчання в найближчому часі стане одним з основних видів професійної підготовки лікарів (доповідь).

2. ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ЛІКАРЯ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ У КОНТЕКСТІ «БІЛА КНИГА ФІЗІЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ В ЄВРОПІ»

Доповідач – доцент кафедри терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології, д.мед.н. доцент Алипова Олена Євгенівна

Олена Євгенівна акцентувала увагу на створенні нової спеціальності «Фізична та реабілітаційна медицина» згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 «Охорона здоров'я»); особливості підготовки лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, а також  необхідності компетентнісного підходу у догляді за пацієнтом (доповідь).

3. СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ МЕДИЦИНИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

Доповідачі:

  • зав. кафедри медицини невідкладних станів, к.мед.н. професор Голдовський Борис Михайлович
  • асистент кафедри медицини невідкладних станів Лелюк Денис Валерійович

Кафедра медицини невідкладних станів на належному рівні забезпечує післядипломну освіту і професійну підготовку лікарів екстреної медичної допомоги. Згідно наказу МОЗ України, на кафедрі проходять спеціалізацію "Медицина невідкладних станів" лікарі різних спеціальностей у т.ч. немедичних. Організовано курс навчання за програмою підготовки молодших медичних фахівців «Основи підтримки життєдіяльності в умовах бойових дій» для військовослужбовців.

Борис Михайлович зазначив практичну цінність та досвід використання манекенів та симуляторів на кафедрі, переваги симуляційних технологій перед традиційним навчанням. Також він наголосив на доцільності міждисциплінарного підходу при ургентних ситуаціях, необхідності співпраці з іншими кафедрами академії (доповідь).

4. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ЛІКАРІВ-АНЕСТЕЗІОЛОГІВ

Доповідач – доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії к.м.н. доцент Корогод Сергій Миколайович

У своїй доповіді Сергій Миколайович наголосив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 25.03.2018 № 302 «Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я» передбачається більш широке впровадження дистанційних форм навчання. Разом з цим постає питання щодо створення якісного інформаційного контенту. На кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії є досвід проведення циклів очно-заочного навчання з дистанційним контентом оформленим в освітньому середовищі Moodle (доповідь).

5. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Доповідач – асистент кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології, к.мед.н. Чабанна Олена Сергіївна

Олена Сергіївна відмітила важливість впровадження в навчальний процес комп’ютерних технологій для підготовки лікарів ЗП-СМ. З огляду на те, що спеціальність «загальна практика-сімейна медицина» передбачає підготовку багатопрофільного фахівця, на кафедрі терапії, клінічної фармакології та ендокринології апробуються сучасні методи навчання з використанням ІКТ, працює комп'ютерний клас. У своїй доповіді вона поділилася досвідом кафедри щодо проведення web-конференцій, перевагами та оптимальним вирішенням питань, які виникають під час організації дистаційних заходів та особливості онлайн-спілкування учасників (доповідь).

6. ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Доповідачі:

  • доцент кафедри терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології, к.мед.н. доцент Ковальова Ольга Володимирівна
  • доцент кафедри терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології, к.мед.н. доцент Кошля Олена Володимирівна

К.мед.н. доцент Ковальова Ольга Володимирівна доповіла про використання на кафедрі терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології інтерактивних методик викладання, зокрема методик групової взаємодії («Дерево рішень», «Мозковий штурм»,«Аналіз казусів», «Переговори і медіація»), методу "Кейс-стадії" (доповідь).

7. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ КАРДІОЛОГІЇ

Доценко М.Я., Боєв С.С., Шехунова І.О., Молодан О.В., Герасименко Л.В., Малиновська О.Я.

Доповідач – асистент кафедри кардіології к.мед.н. Малиновська Олександра Ярославівна

Доповідь була побудована в контексті порівняння змішаного навчання з традиційними формами. Олександра Ярославівна поділилася практичним досвідом щодо підготовки дистанційного курсу на кафедрі кардіології, проблемами, які виникли під час організації дистанційних занять (доповідь).

8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ З ПИТАНЬ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

Доповідач – зав. кафедри цивільного захисту та медицини катастроф, д.мед.н. професор Кочін Ігор Василійович

У доповіді розкривається поняття „інформаційна культура” у контексті “інформаційна компетентність”, яка являє собою компетентність викладача у роботі з інформацією, а також уміння працювати з комп’ютером та інформаційними технологіями.

 

Актуальність питань конференції викликала інтерес серед учасників.

За результатами проведення XV науково-методичної конференції «Науково-методичні засади підвищення ефективності навчання у післядипломній освіті лікарів» оформлено збірник тез ДЗ "ЗМАПО МОЗ України".

 

Фотозвіт конференції