Оцінка роботи академії

Актуально

Навчально-методична робота

Засідання постійно діючого виїзного семінару з навчально-методичної роботи для завучів кафедр ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"

26 квітня 2018 р. на базі кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи відбулося чергове засідання постійно діючого виїзного семінару з навчально-методичної роботи для завучів кафедр ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”

У роботі семінару взяли участь науково-педагогічні працівники академії.

Формат проведення: доповіді, обговорення під час круглого столу.

 

 

 

 

Відкрила конференцію проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи, д.мед.н. професор Дмитрієва Світлана Миколаївна. Вона визначила актуальність проведення  подібних заходів через можливість обмінятися науково-педагогічним досвідом, практичними наробками, обговорити актуальні та проблемні питання. Відмітила відмінну роботу кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та МСЕ на чолі д.мед.н., професора Лашкул З.В. Викладачі кафедри активно співпрацюють з асоціацією організаторів охорони здоров'я Запорізької області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед актуальних тем, що обговорювалися на семінарі: питання, що стосуються розвитку системи громадського здоров'я в Україні; впровадження нових форм організації навчання фахівців охорони здоров’я.

Інтерес викликали обговорення, пов'язані з Постановою Кабміну України № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров'я».  

Зав. кафедри соціальної медицини, організації і управління ОЗ та МСЕ д.мед.н., професор Лашкул Зінаїда Василівна визначила основні розділи цього документу, зміни у БПРЛ.

 

З доповіддю про стан навчально-методичної роботи на кафедрі соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи виступив завуч кафедри к.мед.н. доцент Курочка Віктор Леонтійович. Він зазначив, що кафедра забезпечена належними технічними та побутовими умовами для проведення ефективного навчання. У навчальному процесі кафедри запроваджено та використовуються сучасні освітні технології та Internet-ресурси, впроваджуються нові формати організації занять.

Так, у 2017р. проведено цикли тематичного удосконалення за дистанційними методиками, із застосуванням оболонки Moodlle:

  1. «Фінансово-правові аспекти менеджменту в охороні здоров'я»,
  2. «Інноваційні технології системи контролю якості, та психології управління»

В червні 2018 р.  планується проведення циклу тематичного удосконалення «Актуальні питання громадського здоров’я» із застосуванням оболонки Moodlle.

З метою актуалізації циклів тематичного удосконалення кафедра співпрацює з асоціацією організаторів охорони здоров'я Запорізької області. Для ознайомлення з організацією та системами управління охороною здоров’я в навчальному процесі передбачено відвідування курсантами ЛПЗ різних профілів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Особливу увагу на семінарі було приділено оформленню документації при проведенні циклів тематичного удосконалення у форматі очно-заочного навчання, організації занять у системі Moodlle. Зокрема, зав. навчально-методичним кабінетом Грицун Тетяна Олександрівна в своїй доповіді надала рекомендації щодо підготовки документації дистанційного курсу розміщеного в освітньому середовищі.

Було представлено приклад лінійного планування дистанційного курсу «Методика викладання медичних дисциплін» освітньої програми ІІІ рівня вищої освіти підготовки доктора філософії зі спеціальностей у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та система критеріїв оцінки дистанційного навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ході кожної доповіді було виділено час для відповідей на питання, яке по більшості виступів виливалося в активну дискусію учасників семінару.

За підсумками дискусій та круглого столу, постановили:

  1. Роботу кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи оцінити позитивно.
  2. Засвідчити активну участь науковців у обговоренні питань семінару.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендували:

  1. Центральній методичній раді ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» (пр. № 2 від 22 травня 2018 р.) затвердити:
  • Структуру звіту куратора до циклу ТУ з елементами дистанційного навчання (із внесеними змінами);
  • Порядок розрахунку педагогічного навантаження згідно Положення «Про підготовку та підвищення кваліфікації лікарів за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»;
  • Пакет методичного забезпечення дистанційного курсу розміщеного в освітньому середовищі.
  1. При наповнені контенту дистанційного курсу дотримуватися рекомендацій методичного кабінету та інформаційно-аналітичного відділу академії.

 

Фотозвіт семінару