Оцінка роботи академії

Актуально

Навчально-методична робота

XIV науково-методична конференція 2017р. «Сучасні інформаційні технології в післядипломному навчанні лікарів»

 

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"

XIV науково-методична конференція 2017р.

«Сучасні інформаційні технології в післядипломному навчанні лікарів»

30 червня 2017 р.

Організатор конференції: ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти"

Мови конференції: українська, англійська 

 

Основні розділи конференції

  1. Роль сучасних інформаційно-комунікативних технологій у забезпеченні якості ПДО та БПРЛ
  2. Навчально-методичний та матеріально-технічний супровід дистанційного навчання
  3. Формат очно-заочного навчання, навчально-методичне забезпечення та роль викладача
  4. Використання Internet-ресурсів в професійній та педагогічній діяльності лікаря та викладача
  5. Досвід створення та використання електронних засобів навчання на кафедрах академії
  6. Інтерактивний підхід до організації та проведення різних форм навчальних занять з використанням ІКТ (інтерактивні лекції, очно-заочні курси, webinar, Internet-конференції тощо)
  7. Оптимізація самостійної роботи осіб, що навчаються, та БПРЛ шляхом використання комп'ютерних технологій
  8. Внутрішній моніторинг якості освіти з використанням сучасних інформаційних технологій
  9. Застосування ІКТ як фактор підвищення мотивації учасників навчального процесу

Робота конференції:

З вступною промовою виступила проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи д.мед.н. професор Дмитрієва Світлана Миколаївна (огляд матеріалів).

Сучасні інформаційні технології активно використовуються науковцями кафедр ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» з метою оптимізації навчального процесу, створення сприятливих умов для отримання лікарями клінічних знань та навичок, впровадження їх в практику охорони здоров’я. 

IMG 20170630 141544

 

В своїх доповідях науковці ділилися власним досвідом з актуальних питань організації навчання, використанням нових науково-педагогічних прийомів  та інструментів, висвітлювали проблеми та результати, отримані в ході науково-педагогічних експериментів.

Так, в доповіді зав. кафедри інфекційних хвороб, дмед.н. доцент Живиця Дмитро Георгійович наголосив на труднощах, які виникають при організації очно-заочного навчання на кафедрі, а саме, при використанні освітнього  середовища Moodlle: питаннях педагогічного навантаження викладачів, відсутності технічної підтримки, кваліфікованих фахівців (модераторів), доцільності проведення очно-заочних циклів в асинхронному режимі. 

P1010015

 

Про сучасні підходи до навчання і виховання лікарів-педіатрів та лікарів ЗПСМ доповів

доцент кафедри педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії, к.мед.н. доцент Самохін Ігор Володимирович. Особливу увагу він приділив використанню особисто-орієнтовного та інтегрованого принципів навчання та виховання під час встановлення діалогічного типу відносин між лікарем-інтерном і викладачем (доповідь). 

Копия P1010019

 Доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології, к.мед.н. доцент Гусарова Аліна Юріївна доповіла про застосування сучасних методів навчання на кафедрі фтизіатрії і пульмонології під час занять з лікарями інших спеціальностей (доповідь)

P1010022

Про використання ігрових технологій при підготовці лікарів - інтернів на кафедрі акушерства та гінекології доповів доцент кафедри акушерства та гінекології, к.мед.н. доцент Потебня Вадим Юрійович (доповідь).

P1010024

Доповідач  доцент кафедри хірургії та малоінвазивних технологій, к.мед.н. доцент Живиця Сергій Георгійович в своїй доповіді «ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ» звернув увагу присутніх на підвищенні вимог до викладачів, про необхідність прагнення до саморозвитку, до постійного професійного самовдосконалення (доповідь).

P1010026

Про досвід з використання методики «одного слайда» в навчанні лікарів-офтальмологів повідомила   доцент кафедри очних хвороб, к.мед.н. доцент Ісакова Оксана Анатоліївна. Застосування даної методики в сукупності з іншими методами навчання і контролю дає ефективні, якісні знання (доповідь). Професійного самовдосконалення (доповідь).

P1010027

З доповіддю «ЩОДО РОЗРОБКИ ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ» виступила старший викладач кафедри соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та медико-соціальної експертизи, к.мед.н. Бібик Інесса Геннадіївна. На кафедрі соціальної медицини, організації і управління охороною здоров’я та МСЕК розроблено та вдало впроваджено цикли тематичного удосконалення за дистанційними методиками, із застосуванням оболонки Moodle -  «Фінансово-правові аспекти менеджменту в охороні здоров'я» та «Інноваційні технології системи контролю якості, та психології управління» (доповідь).

IMG 20170630 135543

У науково-методичній конференції взяли участь колеги  Запорізького національного технічного університету.   Старший викладач кафедри управління фізичною культурою та спортом Порада Оксана Володимірівна у своїй доповіді «ДІЛОВА ГРА, ЯК ЗАСІБ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ» наголосила на необхідності використання діалогового навчання. В процесі діалогового навчання слухачі не тільки критично мислять, вирішують складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, але й зважують альтернативні думки, приймають продумані рішення, беруть участь в дискусіях тощо (доповідь).

IMG 20170630 135127

 

За результатами роботи  XIV науково-методичної конференції 2017р. «Сучасні інформаційні технології в післядипломному навчанні лікарів» опубліковано збірник наукових матеріалів.

Scan1

 

 

Програма конференції

 

Фотозвіт конференції