Оцінка роботи академії

Актуально

Навчально-методична робота

Роль та використання симуляційних технологій у підвищенні професійної компетенції лікарів-курсантів та інтернів на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»

Грицун Т.О.

Ключовим аспектом будь-якого навчання є його практична спрямованість.

Симуляційна освіта є однією з основних методик практичної підготовки медичних фахівців в розвинених країнах. Відпрацювання навичок на симуляторах та у віртуальних операційних має доведену ефективність.

Саме завдяки таким технологіям підготовка фахівців в ДЗ "ЗМАПО МОЗ Украіни" максимально наближена до їх реальної діяльності. 

В системі післядипломної медичної освіти симуляційні технології лежать в основі ряду методик, покликаних допомагати відтворювати клінічні ситуації відповідно до мети навчання, повторення, оцінки і дослідження. Симулятори варіюють від простих фізичних моделей анатомічних структур (наприклад, модель кісток тазу або тренажери для відпрацювання окремих умінь) до складних пристроїв і манекенів з високою механічною реальністю і комп'ютерним управлінням.

 

 

Видатний психолог та лікар К.К. Платонов писав про особливості навчання фахівців з використанням тренажерів: «Тренажер - це навчальний посібник, що дозволяє формувати навички, необхідні в реальних умовах праці» [1].

У цьому відмінність тренажера від наочних посібників, які лише «полегшують» формування навичок за допомогою знань. 

 

Орієнтовна класифікація типів симуляторів, що використовуються у медичній освіті:

·   комп'ютеризовані манекени, екранні симулятори (дозволяють імітувати відповідну реакцію);

·   анатомічні моделі - використовуються для навчання окремим умінням і навичкам;

·   фантом - модель людини або його частини в справжню величину, що заміщає оригінал, який зберігає тільки деякі важливі його властивості (сприяє формуванню системи взаємопов'язаних умінь і навичок);

·   манекен - фігура, на якій можна формувати систему взаємопов'язаних умінь і навичок;

·   тренажер - пристрій для штучного створення (імітації) різних ситуацій або об'єктів, що дозволяє формувати окремі навички та вміння;

·   стандартизовані пацієнти;

·   система ситуаційних завдань;

·   навчальні ігри клінічного типу (дозволяють формувати вміння клінічного мислення);

·   навчальні ігри організаційно-діяльнісного типу (сприяють формуванню професійних умінь і навичок організаційного характеру).

 

Склад індивідуальній аптечки військовослужбовця сучасної української армії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» симуляційні технології запроваджені на кафедрах медицини невідкладних станів, акушерства та гінекології, загальної практики-сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії, хірургії і проктології, травматології та ортопедії; комп’ютерні – на кафедрах очних хвороб, кардіології, сімейної медицини та гастроентерології).

 

 Відпрацювання практичних навичок з невідкладної допомоги на медичних фантомах

 

Актуальність надання екстреної та невідкладної медичної і домедичної допомоги в т.ч. в умовах бойових дій, бажання на більш кваліфікованому рівні врятувати життя людей спрямовує на якісне відпрацювання практичних навичок. Саме в цьому випадку симуляційна форма навчання є найбільш оптимальною, оскільки дає можливість більш повно і реалістично моделювати об'єкт в певній ситуації, придбати необхідні теоретичні та практичні знання, відпрацьовувати конкретні навички, не завдаючи шкоди здоров'ю людини. Особливо гостро це питання стоїть для лікарів невідкладних станів та парамедиків.

На базі кафедри медицини невідкладних станів ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», навчально-тренувальному відділенні КУ«ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР, використовуються такі форми симуляційного навчання:  

 • бригадна форма навчання (лікар, фельдшер, молодша медсестра і водій ШМД) алгоритму спеціалізованої серцево-легеневої реанімації;
 • проведення майстер-класу з питань сортування при невідкладних станах;
 • проведення майстер-класу з надання екстреної допомоги при утопленні, політравмі, сторонніх тілах верхніх дихальних шляхів;
 • проведення майстер-класу з надання екстреної допомоги при бойової травми для саніструкторів і бійців Української армії та волонтерів;
 • проведення семінарів-тренінгів з учнями загальноосвітніх шкіл і ліцеїв.

 

Майстер-клас «Проведення ALS»

 

              

При проведенні всіх даних форм навчання використовуються манекени Little AnneTM, Crash KellyTM, Laerdal airway management TrainerTM, Deluxe difficult airway TrainerTM (Laerdal); апаратура з оснащення бригад ШМД (дефібрилятор-монітор від Philips; пульсоксиметр; супраглоткові повітроводи; мішок «Аmbu»; транспортні дошки; пневмошини; КЕД-системи).

Міждисциплінарні тренінги та майстер-класи організовані кафедрою медицини невідкладних станів надають можливість одночасного залучення в процес лікарів різних спеціальностей (акушер-гінеколог, неонатолог, медична сестра; лікар швидкої допомоги, медична сестра; хірурги, анестезіолог, медична сестра тощо).

Тренінги такого формату допомагають:

·        відпрацювати алгоритм дій в конкретній клінічній ситуації;

·        оптимізувати командну роботу;

·        вдосконалити роботу лікарів та середнього медичного персоналу;

·        чітко розподіляти обов’язки в команді.

На тренінгах з надання домедичної та першої медичної допомоги постраждалим з травмою та бойовою травмою лікарі-інтерни відпрацьовують на муляжах практичні навички «тактичної медицини»:

 • Тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі з використанням джгута САТ.
 • Відновлення прохідності дихальних шляхів.
 • Надання допомоги при дихальному напруженому пневмотораксі.
 • Серцево-легенева реанімація.

 

 

Використання муляжів та методики "Стандартизований пацієнт"

 

 

 

                                                                                 

Запорізький обласний чемпіонат бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та обласна науково-практична конференція «Травма. Бойова травма. Екстрена медична допомога» (фотозвіт).

 

Навчання лікарів-інтернів за програмою «Основи підтримки життєдіяльності в умовах бойових дій»

 

З метою поліпшення ефективності надання домедичної та першої медичної допомоги постраждалим з травмою та бойовою травмою на базі ДЗ “ЗМАПО МОЗ України» проводяться заняття з інтернами за програмою «Основи підтримки життєдіяльності в умовах бойових дій».

Практична підготовка лікарів-інтернів відбувається поетапно: 

 1. Визначення рівня володіння клінічними навичками на початку практичного заняття.
 2. Навчання роботі на муляжах (демонстрація, пояснення).
 3. Індивідуальне виконання (відпрацювання).
 4. Перевірка викладачем рівня освоєння практичних навичок (обговорення, оцінка).
 5. Робота в команді (інсценування, міждисциплінарні тренінги).
 6. Дебрифінг.

  В ході психологічного дебрифінгу відбувається детальний аналіз роботи лікарського персоналу та розробляється єдиний алгоритм дій згідно клінічних стандартів [2].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фотозвіт практичного заняття лікарів-інтернів.

 

Поєднання роботи з муляжами та треніровки для лікарів загальної практики-сімейної медицини та фахівців в області репродуктивного здоров’я

 

На кафедрах  акушерства і гінекології та загальної практики-сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії створені всі умови, які дозволяють максимально ефективно і досконало оволодіти знаннями, а також відпрацювати основні професійні навички.

 

 В практичному навчанні використовуються муляжі поперечного розрізу матки для демонстрації навиків введення та видалення ВМС, гінекологічний муляж ZOE, муляж молочної залози. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На тренінгу "Хірургічний гемостаз при масивних акушерських кровотечах" на клінічному муляжі учасники відпрацьовують навички хірургічного гемостазу - перев'язку маткової, яєчникової і внутрішньої клубової артерії. Також на кафедрі акушерства та гінекології використовується муляж для освоєння практичних навичок щодо виправлення дистоціі плічок плоду під час пологів.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Викладачі кафедри травматології та ортопедії використовують муляжі для оцінки практичних  навиків з внутрішньосуглобових ін'єкцій; локальної терапії глюкокортикоїдами фасциітів, епікондилітів; проведення різноманітних блокад.

На кафедрі хірургії і проктології, під час практичних майстер-класів для лікарів-інтернів, використовується драйбокс з інструментами для відпрацювання навиків накладення лапароскопичного шва.

Оволодіння клінічними навичками за допомогою манекенів, тренажерів під наглядом викладача дає можливість інтернам і курсантам робити «безпечні» помилки, досягаючи таким чином вищого рівня клінічної компетентності. 

 

Використання комп'ютерних симуляційних програм

 

Навчання за допомогою комп'ютерних симуляційних програм передбачає розвиток клінічного мислення в будь-якій медичній спеціальності.

На кафедрі очних хвороб ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» під час практичних занять та самостійній роботі слухачів використовуються комп'ютерні симулятори по анатомії ока та симулятори зорових функцій при різних патологіях зору (MSD Ophthalmics). Око можна розглянути в різних зрізах одним клацанням комп'ютерної мишки: отримати дані про будь-яку структуру при наведенні. Зображення на екрані може бути легко збільшено, зменшено, показано в тривимірному зображенні, що більш чітко допомагає оцінити структури і їх співвідношення. Анатомічні зрізи ока передають реальне зображення об'єкта, зберігаючи їх пропорції і просторовий розмір в точному вигляді.

Комп'ютерні програми, які імітують різноманітні патологічні стани та їх прогресію допомагають зіставити зорові порушення з тією чи іншою патологією.

Реалістична комп'ютерна симуляція допомагає придбати певні навички при меншому ризику і вартості - протягом одного дня можуть бути проведені сотні операцій з приводу катаракти або витреоретинальної патології, не піддаючи пацієнта ризику. Крім того, симуляція забезпечує об'єктивну оцінку результатів навчання, провести сертифікацію [3].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для опанування методу ехокардіографії на кафедрі кардіології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» застосовується тривимірна модель Virtual transthoracic echocardiography, що розроблена у відділенні анестезіології госпіталю м. Торонто (Канада).

Так як інтерфейс не дозволяє користувачеві фактично виконувати обрану дію або процедуру, цей стимулятор у першу чергу сфокусований на когнітивному аспекті. Це дозволяє курсанту швидко засвоювати та візуально «впізнавати» зображення стандартних ехокардіографічних зрізів з урахуванням основних анатомічних маркерів. Він дає можливість вивчити всі 20 стандартних позицій, що використовуються при повному кардіологічному обстеженні, а також одночасно побачити відповідні цій позиції тривимірні моделі датчика, ультразвукової площини, серця та грудної клітки з можливістю перегляду під будь-яким кутом.

Таким чином, дана тривимірна модель може застосовуватись викладачами для навчання великих груп студентів та самоосвіти [4].

     

На кафедрі сімейної медицини та гастроентерології слухачам демонструється відеофільм «Дифференциальная диагностика НЯК и болезни Крона» з використанням відеоендоскопічного симулятора.

 

Висновки:

 1. Використання  симуляційних технологій на кафедрах ДЗ "ЗМАПО МОЗ України" підвищує інтерес до процесу навчання і є важливою частиною в підвищенні професійної компетенції лікарів.
 2. На часі питання щодо створення навчально-тренінгового класу на основній навчальній базі академії, а також розповсюдження досвіду використання симуляторів на всіх кафедрах.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Этапы формирования навыков. Тренировка и тренажеры. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://psyera.ru/etapy-formirovaniya-navykov-trenirovka-i-trenazhery-929.htm
 2. Лёвкин О. А. Опыт использования симуляционных технологий при обучении врачей и парамедиков / О. А. Лёвкин, К. В. Сериков // Матеріали XII навчально-методичної конференції ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. – Запоріжжя, 2015. – С. 67-68.
 3. Использование компьютерных симуляторов в самостоятельной работе врачей интернов и курсантов на кафедре офтальмологии. / Н.Г. Завгородняя, О.А. Рудычева, Н.С. Луценко [и др.] // Матеріали VII навчально-методичної конференції ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. – Запоріжжя, 2010. – С. 31-32.
 4. Використання екранних симуляторів з метою опанування методу трансторакальної ехокардіографії / М. Я. Доценко, С. С. Боєв, І. О. Шехунова [та ін.] // Матеріали XII навчально-методичної конференції ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. – Запоріжжя, 2015. – С. 39-40.