Оцінка роботи академії

Актуально

Навчально-методична робота

Звіт про проведення XІІ навчально-методичної конференції «ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України"

XІІ навчально-методична конференція  

«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ»

23 червня 2015р.

м. Запоріжжя

Організатор конференції: ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти"

Мови конференції: українська, російська, англійська

Учасники конференції: науково-педагогічний склад академії

 

Основні розділи конфренції: 

  1. Імплементація Закону України «Про вищу освіту» в структурних підрозділах академії.
  2. Участь викладачів ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» у Національних медичних програмах та проектах як стратегічний напрямок реформування охорони здоров’я Україні.
  3. Застосування інноваційних освітніх технологій та нових організаційних форм навчання в межах БПРЛ.
  4. Досвід використання комп’ютерних навчальних технологій та ресурсів Інтернет на кафедрах академії.
  5. Практично-орієнтовний підхід до викладання як мотиваційний компонент професійного медичного навчання.
  6. Питання запровадження новітніх технологій оцінки знань та вмінь лікарів, що навчаються на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України».
  7. Підготовка лікарів загальної практики-сімейної медицини в умовах реформування медичної галузі.

Робота конференції:

            Робота XІI навчально-методичної конференції «Проблемні питання реформування медичної галузі та післядипломної освіти» традиційно відбувалася у формі пленарного засідання.

           Відкриття конференції розпочалося виступом проректора з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» д.мед.н. професора С. М. Дмитрієвої, яка засвідчила актуальність та практичне значення заходу, доцільність обміну думками і знаннями учасників конференції (огляд матеріалів).

    Про шляхи імплементації Закону України «Про вищу освіту» в післядипломну підготовку лікарів служби медицини катастроф» доповіла к.мед.н. доцент О. М. Акулова.

  Асистент кафедри медицини невідкладних станів к.мед.н. О. А. Льовкін представив досвід співробітників кафедри в використанні симуляційних технологій при навчанні лікарів та парамедиків, наголосив на необхідності використання бригадного методу та спільного навчання (дії різних служб), а також доцільності створення в академії стимуляційного тренінгового центру невідкладної допомоги з метою відпрацювання та оцінювання відповідних практичних навичок та організації командної роботи медичних працівників (доповідь)

 

          

     З доповіддю на тему «Современный подход к обучению клинических ординаторов и интернов на кафедре в условиях реформ образования и здравоохранения» виступив д.мед.н. професор Ю. В. Просвєтов. Велику увагу він приділив використанню на кафедрі інтерактивного навчання (активні та пасивні форми), зробив їх аналіз та огляд (доповідь).

 

          Про використання комп’ютерних технологій та ресурсів Інтернет в навчальному процесі на кафедрі нервових хвороб ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» доповів к.мед.н. асистент І. В. Марамуха.

 

          Доцент кафедри хірургічної та терапевтичної стоматології к.мед.н. О. М. Манухіна в своїй доповіді розповіла про досвід використання елементів проблемно-орієнтованого навчання за допомогою інтерактивних методик (дискусій, круглих столів, реальних клінічних ситуацій тощо. Олеся Миколаївна наголосила, що проблемне навчання відповідає вимогам сьогодення, висвітила основні проблеми впровадження.

 

          З питання використання інтерактивних тестових систем в післядипломному навчанні лікарів на кафедрі акушерства і гінекології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» виступив  к.мед.н. доцент В. Ю. Потебня. Вадим Юрійович зробив аналіз сучасної системи контролю за якістю знань лікарів, представив апробовану на кафедрі  Senteo - SMART Technologies (переваги та недоліки) (доповідь).

 

                                

 

 

         Окрема увага була приділена навчанню лікарів загальної практики-сімейної медицини в умовах реформування медичної галузі. Доцент кафедри очних хвороб к.мед.н. О. А. Рудичева  в своїй доповіді розкрила проблемні питання навчання лікарів сімейної медицини. Про досвід впровадження інноваційних навчальних технологій та організаційних форм доповіла к.мед.н. доцент О. Ю. Васильченко (доповідь).

          Завершив конференцію з доповіддю «Активная мотивация врачей курсантов при прохождении специализации по ультразвуковой диагностике» асистент кафедри амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики к.мед.н. А. М. Якунич.

 

                

 

 За результатами навчально-методичної конференції опубліковано збірник наукових матеріалів.

 

 

 

Учасники навчально-методичної конференції прийняли рішення:

  1. З метою відпрацювання та засвоєння практичних навичок та методик, що застосовуються  у практичній діяльності лікарів та парамедиків рекомендувати створити в ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» симуляційний тренінговий центр.
  2. Для засвоєння лікарями навичок надання невідкладної допомоги доцільно створити умови для організації спільної (командної) роботи  профільних кафедр.  
  3. Посилити міжкафедральну взаємодію та обмін досвідом при підготовці лікарів «Загальної практики - сімейної медицини».

 

 


Програма конференції

 

Фотозвіт