Оцінка роботи академії

Актуально

Навчально-методична робота

Виїзний постійно діючий семінар завучів на кафедрі сімейної медицини та гастроентерології

 

29 квітня 2015 року на базі кафедри сімейної медицини та гастроентерології відбувся виїзний постійно діючий семінар з навчально-методичної роботи для завучів кафедр ДЗ “ЗМАПО МОЗ України”.

Аудиторія семінару: завучі кафедр академії, декани та члени навчально-методичної комісії.

Кафедру сімейної медицини та гастроентерології  очолює професор, доктор медичних наук Решетілов Юрій Іванович. Також на кафедрі працюють: професор, доктор медичних наук Кузнєцова Любов Пилипівна, доцент, доктор медичних наук Редько Ірина Іванівна, доценти кандидати медичних наук Проценко Наталія Миколаївна та Васильченко Олена Юріївна, асистенти, кандидати медичних наук Богослав Тетяна Вікторівна і Коляда Надія Анатоліївна, лаборанти Семенцова Ірина Євгенівна та Завалішина Наталія Гариевна. Кафедра розташована на базі гастроентерологічного відділення КУ ЗГКМБ №9 і на базі КУ "ЦБ Комунарського району".

Завуч кафедри доцент к.мед.н. Васильченко Олена Юріївна розповіла про стан навчально-методичної роботи на кафедрі, ознайомила завучів з новими циклами, які підготовлені на 2015 рік та з новими технологіями, які впроваджуються у освітній процес, а також підкреслила, що у навчальну діяльність кафедри впроваджені і постійно вдосконалюються інноваційні медичні технології за власними розробками кафедри (доповідь).

Завідувач кафедри д.мед.н. професор Решетілов Юрій Іванович висвітлив інформацію про інноваційні впровадження на кафедрі та застосування новітніх технологій (програма оoVoo), які застосовуються у навчальному процесі та навчально-методичній роботі, в процесі  обміну досвідом між різними базами кафедр, трансляцій хірургічних операцій, теленавчанні, консультаціях у режимі реального часу. Професор Юрій Іванович Решетілов розповів про власні винаходи та вдосконалення існуючих розробок, які стосуються лікувальної практики, аеронний скрінінг та діагностику внутрішніх хвороб, полігастродуоденометрію, УЗД-моніторинг, тощо.

Професор Юрій Іванович Решетілов також презентував новий практикум для лікарів “Использование сервисов мобильного интернета в практической работе врачей общей практики – семейной медицины ”, виданий працівниками кафедри.  У практикумі розглянуті практичні питання використання сервісів мобільного інтернета та інтегративної телемедицини кафедр в практичній роботі лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікувальних закладів.

Член НМК к.мед.н. Кравченко Олена Олександрівна  виступила з доповіддю на тему: Дистанційне навчання (ДН) у педагогічній практиці післядипломної освіти. Були обговорені питання учбового формату дистанційного навчання – вебінару, кількість проведених кафедрою дистанційних конференцій та семінарів (навчальних, наукових), а також питання труднощів впровадження ДН в педагогічну практику (доповідь).

Завідуюча навчально-методичним кабінетом Грицун Тетяна Олександрівна інформувала завучів про Всеукраїнську науково-методичну конференцію з міжнародною участю “Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти”, що відбулася 22 квітня 2015 року в ЗДМУ.

Метою конференції був обмін досвідом наукових досліджень, організаційної та науково-методичної роботи між містами проведення конференції: Запоріжжя - London (UK) - Thessaloniki (Greece) - Астана (Республіка Казахстан) - Караганда (Республіка Казахстан) - Тбілісі (Грузія) - Кутаїсі (Грузія) - Київ - Львів - Полтава - Тернопіль - Харків - Дніпропетровськ – Одеса. Формат конференції - очне та дистанційне засідання, дискусії та обговорення стендових доповідей.

Також Тетяна Олександрівна наголосила, що у 2012 році  ЗДМУ став учасником проекту TEMPUS, участь у проекті передбачає створення груп студентів, що навчаються за програмою проблемно - орієнтованого навчання із застосуванням віртуальних пацієнтів (ePBL), розробленої Університетом Святого Георга у Лондоні.

Доповідь Т. О. Грицун завершилась обговоренням пропозицій впровадження сервісів Google у роботу завучів кафедр (доповідь).

Доцент кафедри інфекційних хвороб к.м.н Живіца Людмила Василівна, поділилась своїм досвідом щодо здійснення розподілу педнавантаження для викладачів на прикладі розрахунку педнавантаження за 2015 рік на кафедрі інфекційних хвороб (доповідь).

Доцент кафедри терапії фізіотерапії,курортології і профпатології к.м.н. Ольга Володимірівна Ковальова  презентувала свої думки про демографічну ситуацію в Україні і про пріоритети збереження життя, підвищення його якості, збереження працездатності людей. Також було розглянуто питання створення розкладу викладачів (доповідь).

В межах «Круглого столу», який вела проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи д.мед.н. професор Дмитрієва Світлана Миколаївна були обговорені питання проблем розрахунку педагогічного навантаження (600 годин) за вимогами чинного Закону України «Про вищу освіту». 

Під час обговорення доповідей учасників семінару, піднімались актуальні питання стану навчально-методичної роботи на кафедрах, впровадження новітніх електронних та інтернет-технологій, проблеми дистанційного навчання (ДН) у педагогічній практиці післядипломної освіти, розподілу педнавантаження , інноваційного досвіду інших вузів з різних кінців світу. Ці питання та доповіді безумовно знайдуть своє віддзеркалення у подальшій практиці викладання кафедр ЗМАПО.

Виїзний постійнодіючий семінар завучів відбувся на високому організаційному та науковому рівні. Обрані питання для обговорення  послугували плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами семінару завучів відбувся обмін  досвідом педагогічної роботи та професійних навичок, які послугують подальшій оптимізації та удосконаленню роботи кафедр та викладачів.

Актуальність для проведення виїзного постійно діючого семінару завучів не викладає сумнівів, оскільки характерною його рисою є обмін  досвідом педагогічної роботи та професійних навичок кожного разу нової кафедри та її властивості викладання, навчально-методичної та практична роботи. 

 

 

Інтерв'ю завідувача кафедри д.мед.н. професор Решетілова Юрія Івановича для Запорізького каналу телебачення.

Фотозвіт семінару завучів