Оцінка роботи академії

Актуально

Навчально-методична робота

Звіт про проведення XVІІ науково-методичної конференції 2021 р. «Онлайн освіта у практичному застосуванні на кафедрах ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"

 

22 грудня 2021 року проведено трансляцію XVІІ науково-методичної конференції 2021 р. на тему:

«Онлайн освіта у практичному застосуванні на кафедрах ДЗ "ЗМАПО МОЗ України".

В роботі наукового заходу взяли участь науковці академії.

 

 

 

 

 

Мета проведення цього заходу – обмін практичними і теоретичними напрацюваннями науково-педагогічних працівників ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» у галузі онлайн освіти й обмін результатами використання дистанційних технологій.

Основні питання, що були винесені на обговорення:

 1. Впровадження нових форм БПРЛ з використанням дистанційних технологій на кафедрах академії.
 2. Досвід організації дистанційного навчання на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» в період карантину під час пандемії COVID-19.
 3. Організація та проведення online-курсів на платформі G Suite for education. Використання хмарних технологій під час навчального процесу.
 4. Досвід проведення вебінарів (online-трансляцій) та інших форм інформальної освіти за допомогою електронних засобів навчання.
 5. Використання інтернет-ресурсів в організації навчання.
 6. Удосконалення професійних компетенцій учасників навчального процесу в умовах сьогодення.
 7. Науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення проведення сучасних форматів навчання.
 8. Моніторинг якості дистанційного навчання.

Науково-методична конференція проведена в on-line форматі з використанням платформи Zoom.

Відкрила конференцію з оглядом представлених наукових робіт проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи д.мед.н. професор Дмитрієва Світлана Миколаївна (доповідь).

 

Було заслухано 6 наукових доповідей, після чого відбулися обговорення та дискусії.

У доповіді «Удосконалення професійної компетентності викладачів системи післядипломної освіти» доцент кафедри організації охорони здоров’я, публічного управління та адміністрування к.е.н. Клименко Світлана Євгенівна  акцентувала увагу на формуванні професійної компетентності у сфері охорони здоров’я, проаналізувала та з’ясувала суть понять ключової, базової та спеціальної компетентності, визначила основні шляхи розвитку професійної компетентності педагога.

      

Зацікавленість викликала доповідь доцента кафедри хірургії та малоінвазивних технологій к.мед.н. Міхеєва Юрія Олександровича «Досвід використання бізнес-сторінки кафедри у Фейсбук для залучення слухачів». Доповідач висвітлив умови та можливості для впровадження новітніх навчальних технологій на кафедрі хірургії та малоінвазивних технологій, переваги використання бізнес-інструментів у Фейсбуці для організації та проведення фахових шкіл з хірургії, що значно підвищує пошук цільової аудиторії.

                       

Доцент кафедри внутрішніх хвороб та профпатології к.мед.н. Ковальова Ольга Володимирівна в своїй відео доповіді на тему «Концепція дистанційного навчання з урахуванням психотипу слухачів в умовах локдауна» охарактеризувала психотипи слухачів та можливості НЛП при створенні навчального контенту, суть та переваги інтерактивного навчання. Доповідач зробила висновок, що при застосуванні НЛП під час дистанційного навчання стимулюється активна участь, що сприяє ефективному засвоєнню матеріалу.

       

Доцент кафедри КЛД і лабораторної імунології к.ф.н Остапенко Андрій Олексійович в своїй доповіді «Структура дистанційної освіти та адаптація навчального процесу з лабораторної діагностики за умов пандемії COVID-19» висвітлив шляхи удосконалення викладання питань клінічної лабораторної діагностики для лікарів-лаборантів в умовах пандемії з використанням методів дистанційної освіти.  А саме, використання дистанційних технологій, системи електронного навчання, проаналізував нові ролі та компетенції викладача в період пандемії.

                              

Зацікавленість також викликала доповідь асистента кафедри очних хвороб Кирилової Тетяни Сергіївни «Як бути конкурентним в сучасній післядипломній освіті лікарів в століття дистанційного навчання». Доповідь була присвячена практичним аспектам формування особистого бренду кафедри, визначення власної унікальності.  

Конкурентний підхід до викладання офтальмології online містить такі підходи, як:

 • Вибір зручної та багатофункціональної платформи дистанційного навчання.
 • Формування ефективної системи взаємодії викладач/слухач.
 • Впровадження інтерактивних компонентів.
 • Формування аудиторії за допомогою соціальних мереж.
 • Організація масштабних науково-освітніх конференцій.

Саме тому, можливо виконувати завдання післядипломної освіти максимально ефективно і бути конкурентоспроможним в сфері післядипломної освіти лікарів офтальмологів.

      

Досвід використання дистанційних форм навчання на кафедрі гастроентерології, фізичної та реабілітаційної медицини проаналізував асистент кафедри к.мед.н. Мочоний Валентин Олександрович в своїй доповіді «Переваги та недоліки онлайн форм освіти та практичні кроки щодо підвищення ефективності дистанційного навчання». Доповідач визначив  способи якісного покращення дистанційної освіти для поліпшення сприйняття курсантами учбового матеріалу. Зробив висновок, що важливо максимально широко використовувати нові переваги в навчанні та ефективно нівелювати недоліки, адже це значно поліпшить засвоєння учбового матеріалу слухачами та покращить прихильність до дистанційної освіти.

                               

Обмін інформацією та досвідом на конференції дозволив виявити актуальні питання онлайн освіти у практичному застосуванні на кафедрах академії, зокрема проведення трансляцій та організацію online-курсів на платформі G Suite for education.

Проведено анкетування учасників. Конференція  отримала позитивні відгуки та виявила більш цікаві розділи заходу.

 

За результатами конференції опубліковано збірник наукових робіт.

 

Програма конференції

Матеріали конференції