Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра оториноларингології

Гусаков Александр Дмитриевич

 Для просмотра видео нажмите на фотографию

Уважаемый Александр Дмитриевич поздравляем Вас с прекрасной юбилейной датой, желаем обретения гармонии, житейской мудрости, благополучия, крепкого здоровья, любви и заботы со стороны близких. Пусть каждый день Вашей жизни будет ярким и насыщенным, пусть счастье находится для Вас в любых мелочах.

Загальні відомості про кафедру


                                         


Кафедра оториноларингології розташована на базі відділення  мікрохірургії ЛОР-органів Запорізької обласної клінічної лікарні.  

Ареса: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе10(Комунарський район м. Запоріжжя), 9 поверх, праве крило.

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Співробітники кафедри


    Гусаков Олександр Дмитрович – професор, доктор медичних наук, дійсний член Міжнародної академії оториноларингології – хірургії голови та шиї, завідуючий кафедрою оториноларингології ДЗ « Запорізької медичної академії післядипломної освіти» МОЗ України.

   О.Д. Гусаков народився 26 серпня 1938 року в селі Бакланівка Белгородскої області. В 1961 році закінчив Харківський медичний інститут. Працюючи з 1961 року в практичній медицині, в послідуючому пройшов підготовку за спеціальністю в ЛОР-клініках багатьох інститутів удосконалення лікарів СРСР, в тому числі Ленінградському, Московському, Харківському. З 1972 року по 1978 рік – асистент кафедри оториноларингології Запорізького інституту удосконалення лікарів, з 1978 року по 1986 рік – доцент, з 1986 року – професор, завідуючий кафедрою.

      В 1971 році захистив кандидатську дисертацію на тему « Аудіологічна характеристика слухової функції у хворих гострим середнім отитом в динаміці», в 1985 – докторську дисертацію на тему «Реконструкція звукопровідного апарату при закритих варіантах функціонально-реконструктивних операцій у хворих хронічним гнійним середнім отитом».

      Круг наукових інтересів складають й проблеми ринології: є розробки щодо хірургічного лікування вазомоторних ринітів, синуситів, атрофічних процесів верхніх дихальних шляхів.  Одним з захоплень є розробка та вдосконалення оториноларингологічного хірургічного інструментарію.    

     Вся діяльність професора О.Д. Гусакова направлена на оздоровлення населення не тільки Запоріжжя та Запорізької області, а й всього південного регіону України. За його ініціативою в 1986 році офіційно на базі ЛОР-клініки ЗОКЛ наказом МОЗ України відкрито міжобласний центр мікрохірургії вуха, який має на сьогоднішній день клінічний архів більш ніж 6000 операцій, третина з яких була виконана за розробленими в клініці технологіями «закритого» типу. Запорізький Центр Мікрохірургії Вуха займає друге місце на Україні по кількості операцій після Київського ЛОР НДІ та є  школою по «закритим» методикам функціонально-реконструктивних операцій на вусі.

    Запропонована та впроваджена ціла серія способів реконструкції кісточкового звукопровідного механізму протезами оригінальної конструкції. Розроблено та впроваджено перспективний засіб реконструкції соскоподібного відростка (мастоїдопластики) з використанням аутотрансплантату губчатою кістки та кісткового мозку. Цей же метод використано в розробці нових засобів радикального хірургічного лікування гнійно - поліпозних синуситів.

    В плані методичної роботи на кафедрі О.Д. Гусаков є розробником цикла тематичного вдосконалення лікарів «Патологія вуха та питання функціональної реабілітації», ініціатором проведення постійно діючих семінарів на клінічних базах кафедри в Дніпропетровську, Рівному, Херсоні, а також ініціатором короткострокових виїзних циклів по оториноларингології для сімейних лікарів.

    За ідеєю та керівництвом О.Д. Гусакова раз в два роки проводиться місцева оториноларингологічна конференція «Хортицькі читання».

    За період  практичної діяльності О.Д. Гусаков виступив автором більш ніж 450 наукових робіт, розробником 7 авторських свідоцтв, 52 раціоналізаторських впроваджень.

    Під його керівництвом захищені 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій.


    Діденко Василь Йосипович  д.мед.н., професор кафедри оториноларингології ДЗ « Запорізької медичної академії післядипломної освіти» МОЗ України. Закінчив з відзнакою Вінницький державний медичний університет ім.М.І,Пирогова в 1966р.

    B 1969р. пройшов спеціалізацію по загальній хірургії, працював в окремом медикосанітарном батальоні Прикарпатського воєнного округу. В 1970р.закінчив 68 Інтернатуру КУОМС Прикарпатського воєнного округу з оториноларингології. В 1972р.закінчив 2-й факультет з оториноларингології в военно-медичній академії ім. С.М.Кірова.

В 1983р. захистив кандидатську дисертацію і продовжив службу в Прибалтійському воєному окрузі начальником ЛОР-відділення 286 окружного воєнного госпіталя (м.Рига).

     В 1993р. звільнений з рядів ВСРФ зі званням полковника медичної служби. Нагороджений двума орденами: "За службу Батьківщині в Збройних силах СРСР" II і III ступеня. Заслужений винахідник і раціоналізатор СРСР. Асистент 1993р.,доцент 1996р.,професор 2006р., кафедри оториноларингології ДЗ « Запорізької медичної академії післядипломної освіти» МОЗ України. За час роботи на кафедрі вперше розробленні та впроваджені в світову практику аутотрансплантація губчатої кістки з кістковим мозком і застосування сучасного пластичного матиріалу - пористого политетрафторетилена при реконструктивно пластичній хірургії ЛОР органів і обличчя, пластика назальних лікворних нориць.В повсякденну практику клініки привнесена сучасна разнопланова носа і приносових пазух. 

     Активний учасник щорічних науково практичних-конференцій, з'їздів оториноларингологів, міждународних форумів, конгресів, семінарів, майстер-класів.

Автор більш ніж 152 наукових робіт, 7 патентів, великої кількості методичних рекомендацій, раціоналізаторських пропозицій, співавтор монографії. Каширін Володимир Олександрович - народився 1951 року.

У 1974 році закінчивЗапорізький медичний інститут, спеціальність за дипломом - лікувальна справа, лікар.

Кандидат медичних наук з 1981 року. Дисертацію захистив 22 грудня 1981 року у спеціалізованій вченої раді при Київському НДІ отоларингології  ім. проф. О.І. Коломійченка, номер диплома МД № 014025.

Доктор медичних наук з 2009 року. Дисертацію захистив 12 березня 2009 року у спеціалізованій вченої раді  при ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.І. Коломійченка АМН України» номер диплома ДД № 007772.

29.09.2003 р. – 01.06.2011 р. – асистент кафедри оториноларингології Запорізької медичної академії післядипломної освіти;

01.06.2011 р. – по теперішній час – доцент кафедри оториноларингології Запорізької медичної академії післядипломної освіти.Займаєтся питаннями практичної та теоритичної онкології ЛОР-органів. 


Кокоркін Дмитро Миколайович -  к.мед.наук, доцент кафедри оториноларингологія ЗМАПО. Обласний дитячий оториноларинголог ОЗО при Запорізькій ОДА. Член правління Республіканської спілки оториноларингологів.

1984р – закінчив Ленінградський педіатричний інститут.

1985р інтернатура з оториноларингології в Новгородській обласній дитячій лікарні.

1985-1988рр- працював лікарем оториноларингологом в Староруській ЦРЛ Новгородської області.

1988-1990 клінічний ординатор  кафедри оториноларингології ЗДІУЛ ім.М.Горького.

1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Прогнозування закритого варіанту функціонально-реконструктивної  операції у хворих на хронічний середній отит »

1990р.   асистент кафедри кафедри оториноларингології ЗДІУЛ.

З 2013р доцент кафедри ЛОР ЗМАПО.

Публікації  : 110 статей. Методичних рекомендацій -5, монографій-1


 Скоробогатий Вадим Вадимович народився 10 серпня 1967 року у м. Запоріжжі.

 У 1992 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Запорізького державного медичного інституту за спеціальністю ”лікувальна справа”.

З 1992 по 1995р. навчався в інтернатурі на базі Запорізької обласної  клінічної лікарні при кафедрі оториноларингології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів.

З 1995 по 2001р. працював на посаді лікаря оториноларинголога в ЛОР відділенні Запорізької клінічної лікарні №3.

У 2001р. Скоробогатим В.В. захищєна кандидатська дисертація по оториноларингології у спеціалізованій вченій раді при інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України на тему ”Ефективність функціональнозберігаючих хірургічних втручань в комплексному лікуванні запальних захворювань лобної пазухи”.

На кафедрі виконує обов’язки куратора лікарів-інтернів, консульнанта відділення пульмонології і відділення імунології та алергології .

Проводить практичні, семінарські заняття, а також лекції для лікарів-курсантів та лікарів-інтернів з основних питань отоларингології. Постійно оновлює та доповнює лекційний матеріал, методичні розробки для практичних та семінарських занять, тестових завдань для комп’ютерного контролю знань.

Всього опубліковав 106 наукових статей .

Отримав 11 патентів України на винахід, 15 свідотств на раціоналізаторські  пропозиції.Регулярно приймає участь та виступає з доповідями на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, з’їздах, обласному товаристві отоларингологів тощо.Має професійну кваліфікацію лікар-отоларинголог вищої категорії. Досконало володіє методами діагностики та лікування хворих на:

- вазомоторний риніт

- гострий та хронічний гайморит, фронтит, етмоїдит

- викривлення перегородки носу

- хронічний тонзиліт.

Докладніше на http://lor-zp.com.ua/


  Гусакова Олександра Олександрівна, лікар - оториноларинголог, сурдолог, кандидат медичних наук, асистент кафедри, має 1 кваліфікаційну категорію з  отоларингології.

Загальний стаж роботи оториноларингологом 14 років.

У 2001р. закінчила Запорізький державний медичний Університет «Лікувальна справа».

2001- 2003рр. інтернатура по оториноларингології в Запорізькій обласній клінічній лікарні.

2003-2005рр. клінічна ординатура на кафедрі оториноларингології ЗМАПО

2005-2008рр. очна аспірантура на кафедрі оториноларингології ЗМАПО.

2009р. - захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічна ефективність кістково-мозкової аутотрансплантації у хворих на хронічний отитом»

З 2009р. - асистент кафедри оториноларингології ЗМАПО.

Надає лікувально-консультативну, хірургічну допомогу хворим. Особливим інтересом є патологія вуха, також сурдологічний напрямок діяльності - слухопротезування.

    Як викладач медичної академії займаєтся науковими дослідженнями.

Проводе семінарські та лекційні заняття з молодими фахівцями - оториноларингологами.

   Має 41 наукові публікації. Регулярно виступає з доповідями на отоларінгологічних конференціях.

 Проходила неодноразово всілякі курси підвищення кваліфікації та стажування в різних напрямках оториноларингології:

-2000 р., 2006р., 2011р.,2012р. - місце проведення м.Київ;

-2003 р.- призер першої конференції молодих вчених України, м.Київ.

-2006 р - курс отохірургії під керівництвом проф. Скаржинський Г. (Польща);

-2013 р - місячне стажування в Інституті Портмана (Франція);

-2011 р - учасник Російського XVIII з'їзду оториноларингологів;

-2004,2005 рр. - Учасник курсу «Функціональна ендоскопічна назальна хірургія», м Ярославль.


   Остапенко Марина Олексіївна - старший лаборант кафедри оториноларингології ЗМАПО.