Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра оториноларингології

Загальні відомості про кафедру

ZOKB anim 320Кафедра оториноларингології розташована на базі відділення мікрохірургії ЛОР-органів Запорізької обласної клінічної лікарні.

Ареса: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське шосе10 (Комунарський район м.Запоріжжя),9 поверх, праве крило.


uho 2uho 0uho 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співробітники кафедри 


4444

Завідуючий кафедрою к.мед.н., доцент  Скоробогатий Вадим Вадимович

У 1992 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Запорізького державного медичного інституту за спеціальністю ”лікувальна справа”.

З 1992 по 1995р. навчався в інтернатурі на базі Запорізької обласної  клінічної лікарні при кафедрі оториноларингології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів.

З 1995 по 2001р. працював на посаді лікаря оториноларинголога в ЛОР відділенні Запорізької клінічної лікарні №3.

У 2001р. Скоробогатим В.В. захищєна кандидатська дисертація по оториноларингології у спеціалізованій вченій раді при інституті отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України на тему ”Ефективність функціональнозберігаючих хірургічних втручань в комплексному лікуванні запальних захворювань лобної пазухи”.

Як завідуючий на кафедрі, відповідає за всі напрямки роботи кафедри, науковий напрямок, проведення циклів підвищення кваліфікації, приймає участь у плануванні кафедрального плану, проводить практичні, семінарські заняття, також лекції для лікарів-курсантів та лікарів-інтернів з основних питань отоларингології. Контролює оновлення матеріалу та ін.

Всього опубліковав 106 наукових статей.

Отримав 11 патентів України на винахід, 15 свідотств на раціоналізаторські  пропозиції.Регулярно приймає участь та виступає з доповідями на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, з’їздах, обласному товаристві отоларингологів тощо.Має професійну кваліфікацію лікар-отоларинголог вищої категорії. Досконало володіє методами діагностики та лікування хворих на:

- вазомоторний риніт

- гострий та хронічний гайморит, фронтит, етмоїдит

- викривлення перегородки носу

- хронічний тонзиліт.

Докладніше на  http://lor-zp.com.ua/

 

 

 


5555

 

Кокоркін Дмитро Миколайович  - к.мед.н, доцент кафедри оториноларингологія ЗМАПО. Обласний дитячий оториноларинголог ОЗО при Запорізькій ОДА. Член правління Республіканської спілки оториноларингологів. 1984р – закінчив Ленінградський педіатричний інститут. 1985р інтернатура з оториноларингології в Новгородській обласній дитячій лікарні.

1985-1988рр- працював лікарем оториноларингологом в Староруській ЦРЛ Новгородської області.

1988-1990 клінічний ординатор кафедри оториноларингології ЗДІУЛ ім.М.Горького.

1988 р. захистив кандидатську дисертацію «Прогнозування закритого варіанту функціонально-реконструктивної операції у хворих на хронічний середній отит»

1990р.   асистент кафедри кафедри оториноларингології ЗДІУЛ.

З 2013р доцент кафедри ЛОР ЗМАПО.

Публікації: 110 статей. Методичних рекомендацій -5, монографій-1.

На кафедрі очолює науковий напрямок роботи.

 

  


6666

 

Гусакова Олександра Олександрівна, лікар-отоларинголог, сурдолог, кандидат медичних наук, доцент кафедри, має вищу кваліфікаційну категорію з отоларингології.Загальний стаж роботи оториноларингологом 20 років.

У 2001р. закінчила Запорізький державний медичний Університет «Лікувальна справа».

2001- 2003рр. інтернатура по оториноларингології в Запорізькій обласній клінічній лікарні.

2003-2005рр. клінічна ординатура на кафедрі оториноларингології ЗМАПО

2005-2008рр. очна аспірантура на кафедрі оториноларингології ЗМАПО.

2009р. - захистила кандидатську дисертацію на тему «Клінічна ефективність кістково-мозкової аутотрансплантації у хворих на хронічний отитом»

З 2009р. - асистент кафедри оториноларингології ЗМАПО. З 2019 р- доцент кафедри.

Надає лікувально-консультативну, хірургічну допомогу хворим. Особливим інтересом є патологія вуха, також сурдологічний напрямок діяльності - слухопротезування.

    Як викладач медичної академії займаєтся науковими дослідженнями.

Проводе семінарські та лекційні заняття з молодими фахівцями - оториноларингологами. На кафедрі виконує обовязки завідуючої учбовою частиною 

   Має 61 наукові публікації. Регулярно виступає з доповідями на отоларінгологічних конференціях.

 Проходила неодноразово всілякі курси підвищення кваліфікації та стажування в різних напрямках оториноларингології:

-2000 р., 2006р., 2011р.,2012р. - місце проведення м.Київ;

-2003 р.- призер першої конференції молодих вчених України, м.Київ.

-2006 р - курс отохірургії під керівництвом проф. Скаржинський Г. (Польща);

-2013 р - місячне стажування в Інституті Портмана (Франція);

-2011 р - учасник Російського XVIII з'їзду оториноларингологів;

-2004,2005 рр. - Учасник курсу «Функціональна ендоскопічна назальна хірургія», м Ярославль

-2019 р IV дисекційний курс скроневої кістки й основи черепа м.Анкара, Туреччина


 

shevlyuk pavel petrovich orgШевлюк Павло Петрович - лікар-отоларинголог, кандидат медичних наук, асистент кафедри оториноларингології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». Загальний стаж роботи за спеціальністю 10 років.

В 2011 р. закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».

2011-2013 рр. проходив навчання в інтернатурі на кафедрі оториноларингології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»

2013-2015 рр. проходив підготовку та навчання в клінічній ординатурі на кафедрі оториноларингології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». Має спеціалізацію з дитячої оториноларингології.

2015-2018 рр. проходив підготовку та навчання в очній аспірантурі на кафедрі оториноларингології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». З 2018 р. працює асистентом на кафедрі оториноларингології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України»

В 2019 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Аналіз вмісту барабанної порожнини та діагностика ексудативного отиту у новонароджених недоношених дітей».

На кафедрі разом з іншими викладачами займається підготовкою лікарів-інтернів. Як співробітник медичної академії займається науковими дослідженнями. Надає лікувально-консультативну, хірургічну допомогу пацієнтам. Напрямками професійної діяльності є: функціональна ендоскопічна хірургія синусів (FESS), функціональна та естетична септоринопластика, хірургічні втручання на глотці та гортані зокрема при онкологічних захворюваннях.

Постійно приймає участь у науково-практичних конференціях, майстер-класах, відвідує курси підвищення кваліфікації та стажування з отриманих спеціальностей:

 • 2016-2019 рр. учасник щорічних конференцій українського наукового медичного товариства лікарів-отоларингологів;
 • 2017 р. курси стажування «Функціональна ендоскопічна хірургія» в клініці отоларингології Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ»;
 • 2017 р. 1st Kiev FESS Course – Basic;
 • 2018 р. Endoscopic endonasal surgery II;
 • 2018 р. учасник II конгресу дитячих отоларингологів з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої оториноларингології»;
 • 2019 р TOOLBOX Plastic Surgery Lviv;
 • 2020 р. стажування з функціональної та естетичної септоринопластики м. Баку, країна Азербайджан.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

1cec630a75f9cc38452ca6eccb0d2831.0
Коляда Надія Анатоліївна
лікар-отоларинголог, сімейний лікар, кандидат медичних наук, асистент кафедри. Загальний стаж роботи оториноларингологом 19років.

У 1998р. закінчила Запорізький державний медичний Університет «Лікувальна справа».

1998- 1999рр. інтернатура по педіатрії в Запорізькій обласній клінічній   дитячій лікарні.

2003-2005рр. клінічна ординатура на кафедрі оториноларингології ЗМАПО

2006-2010рр. заочна аспірантура на кафедрі оториноларингології ЗМАПО.

2012р. - захистила кандидатську дисертацію на тему « Хламідіозні риносинуситиу дитячому віці ( клініка,  діагностика, лікування)

2013 - 2017 рр асистент кафедри загальної  практики – сімейна медицина та гастроентерології ЗМАПО.

З 2020р. - асистент кафедри оториноларингології ЗМАПО.

Надає лікувально-консультативну допомогу хворим. Особливим інтересом є взаємозв’язок різних сфер медицини ( отоларингології, педіатрії, сімейної медицини, та ФРМ).

Як викладач медичної академії займаєтся науковими дослідженнями.

Проводе семінарські та лекційні заняття з молодими фахівцями - оториноларингологами. На кафедрі виконує обовязки завідуючої за лікувальною  частиною 

Має 20 наукові публікації.

Проходила неодноразово всілякі курси підвищення кваліфікації та стажування в різних напрямках медицини:

 • 2007, 2012, 2017, 2020 рр– отоларингологія та дитяча отоларингологія  при ДЗ ЗМАПО МОЗ Украіни.
 • 2006, 2012, 2017 рр – педіатрія при  ДЗ ЗМАПО МОЗ Украіни.
 • 2009,2016,2019 рр  – загальна практика – сімейна медицина при  ДЗ ЗМАПО МОЗ Украіни.
 • 2013, 2019 рр  – організація та управління охороною здоров'я та медико-соціальної експертизи  при   ДЗ ЗМАПО МОЗ Украіни.
 • 2021 р – лікар ФРМ при  ДЗ ЗМАПО МОЗ Украіни.

  

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ

З 2014 по 2018 роки на кафері проведена наукова дослідна робота на тему «Морфофункціональна реабілітація хворих на хронічні запальні захворювання середнього вуха та навколоносових синусів». В рамках вивчення даної теми написані 2 кандидатські дисертації.

Желтов А.Я. "Діагностика та лікування дітей із захворюванням лімфоїдної тканини носоглотки з ексудативним отитом."

Шевлюк П.П."Диференціальна діагностика вмвсту барабанної порожнини та ексудативного отиту у новонароджених недоношених дітей"

ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

На 2019-2023 рр. запланована наукова дослідна робота на тему «Анатомічна і функціональна реабілітація системи середнього вуха та пов'язаних органів при гнійно-деструктивній, холестеатомній та придбаній незапальній патології». В рамках даної теми планується провести:

     • Удосконалення способів хірургічної реабілітації хворих із хронічними середніми  отитами та хронічними риносинуситами.

     • Визначити генез ретракції барабанної перетинки із холестеатомою, та прослідкувати взаємозв'язок патології з запальними захворюваннями носа та навколоносових пазух.

     • Оцінити віддалені результати анатомічної та функціональної реабілітації середнього вуха та пов'язаних органів.

     • Вивчити стан носоглотки у дітей хворих на ексудативний середній отит за допомогою ендоскопії.

     • Розробити диференційований підхід до вибору методу оперативного лікування носоглотки з урахуванням ендоскопічного огляду.

     • Провести статистичний аналіз отриманих результатів дослідження.

    На кафедрі розроблена та продовжує апробуватися нова методика хірургічного лікування лабіринтопатій (хвороби Міньєра), яка полягає у видалені барабанного нервового сплетіння та одномоментному шунтуванні барабанної порожнини з послідуючим пневмомасажем.Розроблено та визначено поняття «порожнє вухо», а також практична реалізація функціональної реабілітація подібних станів.

    На кафедрі розпочата підготовка лікарів сімейної медицини по клінічній оториноларингології для спеціалістів других областей України.


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН КАФЕДРИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ НА 2021 РІК

 

 

Назва циклів

 

Вид

навчання

Тривал.

циклу

в міс.

Кількість

інтернів,

лікарів-

слухачів

Дата початку

та закінчення циклу

2 рік

Iнтернатура

6

3

01.01-30.06

1 рік

Iнтернатура

3

1

01.01-31.03

1 рік

Iнтернатура

3

2

01.10 - 31.12

Спецiалiзацiя. Дитяча отоларингологiя.

Лiкарi-отоларингологи.

Спец.

2

6

04.01-04.03

Отоларингологiя в практицi сiмейного лiкаря. (Виїзний цикл).

ТУ

1

24

04.01-03.02

Стажування. Лiкарi-отоларингологи,

лiкарi- отоларингологи дитячi.

Стаж.

1

6

03.02-04.03

Ринологiя  i оперативна ринохiрургiя.

ТУ

1

24

03.02-04.03

Отоларингологiя в практицi сiмейного лiкаря. (Виїзний цикл).

ТУ

1

30

04.03-02.04

Стажування. Лiкарi-отоларингологи, лiкарi- отоларингологи  дитячi.

Стаж.

1

6

01.04-30.04

Реконструктивно - пластична хiрургiя хронiчного середнього отиту у дiтей та  пiдлiткiв.

МК

0,5

6

02.04-16.04

Стапедопластика  при отосклерозi.

ТУ

0,5

18

16.04-30.04

Ринологiя i оперативна ринохiрургiя. (Виїзний цикл).

ТУ

1

30

05.05-03.06

Отоларингологiя для сiмейних лiкарiв. (Виїзний цикл).

ТУ

1

18

01.06-30.06

Сучасна тактика лiкування верхньощелепного синуса з рiзними варiантами доступу.

ТУ

0,5

6

03.06 -17.06

Реконструктивно-пластична хiрургiя хронiчного середнього отиту у дiтей та  пiдлiткiв.

ТУ

0,5

6

17.06 - 01.07

Стапедопластика  при отосклерозi.

ТУ

0,5

30

01.09-15.09

Сучасна тактика лiкування верхньощелепного синуса з рiзними варiантами доступу.

МК

0,5

6

16.09-30.09

Спецiалiзацiя. Дитяча отоларингологiя.

Лiкарi-отоларингологи.

Спец.

2

6

01.10-01.12

Сучасна технiка сануючих операцiй на середньому вусi при

нiйних отитах.

ТУ

0,5

12

01.10-15.10

Стапедопластика  при отосклерозi.

ТУ

0,5

12

15.10-29.10

Пластика барабанної перетинки (мембрана пластика, тимпанопластика  I тип за Вульштейном).

ТУ

0,5

12

01.11-15.11

Сучасна тактика лiкування верхньощелепного синуса з рiзними варiантами доступу.

 

ТУ

0,5

12

16.11-30.11

 

 

 

Реконструктивно-пластична хiрургiя хронiчного середнього отиту у дiтей та  пiдлiткiв.

ТУ

0,5

12

01.12-15.12

Пластика барабанноiї перетинки (мембрано пластика, тимпанопластика  I тип за Вульштейном).

ТУ

0,5

12

16.12-31.12


АДРЕСА ДЗ «ЗМАПО МОЗ УКРАЇНИ»:

69096, м. Запоріжжя, бульвар Вінтера, буд. 20 ТЕЛЕФОНИ:

Приймальня ректора

(061) 279-16-38

Канцелярія

(061) 239-73-99

Начальник навчального відділу

(061) 279-16-54

Відділ інтернатури

(061) 279-07-35

Бухгалтерія

(061) 279-12-60

Бібліотека академії

(061) 222-95-82

Юрист

(061) 279-07-79


Журнал відвідування курсантами онлайн занять