Оцінка роботи академії

Актуально

Конференції ДЗ "ЗМАПО МОЗ України" 2012

Науково-практичні конференції

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України",

які проводитимуться у 2012 році

 

п\п 

 

Назва заходу,

тема 

 

Дата

(число, місяць)

та місце(адреса) проведення заходу

 

Кількість учасників

 

Перелік країн учасниць

 

 

 Установа-організатор відповідальна за проведення заходу(повна поштова адреса; код міста та телефон оргкомітету), відповідальна особа(посада, прізвище, ім'я по батькові)

 

Всього У т.ч. з інших міст
1.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Проблема первинної глаукоми та судинної патології органу зору»

12-13 квітня

м.Запоріжжя

будинок культури  «Металургів»
300 150 

Україна, Росія, Азербайджан, Польща, Греція, Казахстан, Германія  

ДЗ ”ЗМАПО МОЗ України”

м.Запоріжжя,

бул.Вінтера, 20

тел.

(061) 7663417

кафедра очних хвороб;

завідувач кафедри д.мед.н., проф. Завгородня Н.Г.

 

2.

Науково-практична конференція з міжнародною участю

«Сучасні підходи до терапії та реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією»

4-5 жовтня

м.Запоріжжя

КДЦ «Байда»
300 100  Україна, Росія

ДЗ ”ЗМАПО МОЗ України”

м.Запоріжжя,

бул.Вінтера, 20

тел.

(061) 7014990

кафедра терапії, фізіотерапії, курортології та профпатології;

завідувач кафедри, д.мед.н.Токаренко О.І.

 

3.

VІ межрегіональна науково-практична конференція молодих вчених

«Актуальні питання клінічної медицини»

15 листопада

м.Запоріжжя

ДЗ “ЗМАПО МОЗ України”
150  60 

Україна

ДЗ ”ЗМАПО МОЗ України”

 м.Запоріжжя,

бул. Вінтера, 20

тел.

8(067)2878808

голова Ради молодих вчених к.мед.н

Марченко О.О.