Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра клінічної лабораторної діагностики і лабораторної імунології

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ КЛД.

 

ІСТОРІЯ  КАФЕДРИ  КЛД

 

           Кафедра КЛД організована в 1946 р. при Одеському інституті удосконалення лікарів.

         На посаду першого завідуючого кафедрою був обраний доцент Гродський Костянтин Михайлович, який організував першу в Україні кафедру клінічної лабораторної діагностики в Інституті удосконалення лікарів. В тяжкі післявоєнні роки Гродський К.М. забезпечив безперебійну підготовку та перекваліфікацію сотень лікарів-лаборантів воєнного часу.

         З 1978 р. по 1986 р. кафедру очолювала к.мед.н., доцент Вишневська Тамара Михайлівна.

         Т.М. Вишневською було запроваджено більше 20 раціоналізаторських пропозицій і в 1980 р. їй було присвоєно звання „Кращий раціоналізатор області”.

         З 1986 р. по 2003 р. кафедрою завідувала д.біол.н., професор Колісник Надія Василівна.

         З 2003 р. по 2012 р кафедрою завідував д.мед.н., професор Якушев Володимир Сергійович.

         З 2012 р. і до цього часу кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Воронцова Лоліта Леонідівна.

         В теперішній час учбова тематика кафедри розподіляється в 3-х напрямках „Клінічна лабораторна діагностика”, „Клінічна біохімія” та „Лабораторна імунологія”. Впроваджена нова форма очного та дистанційного навчання для стажерів-іноземців за спеціальністю „Клінічна лабораторна діагностика”. Підготовка лікарів-інтернів проводиться відповідно до вітчизняних освітянських вимог післядипломної освіти по підготовці лікарів-спеціалістів та спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики.

         З питань учбово-методичного забезпечення професор Воронцова Л.Л. і доцент Міхєєв О.О. є співавторами національного підручника за фахом „Клінічна біохімія”. Професор Воронцова Л.Л. є співавтором національного підручника „Імунологія”. Доцент Кривохацька Ю.О. являється співавтором „Практикуму з фізіології людини і тварини”.

         Активно використовуються нові технології навчання із застосуванням цифрової відеокамери для демонстрації гематологічних, цитологічних та імунологічних препаратів. В стадії організації тренінг-центр для лікарів-лаборантів по навчанню роботі на сучасній апаратурі, в тому числі лабораторії ПЛР, яка функціонує на кафедрі (на підставі закону „Про державну та приватну взаємодію”). Лабораторія ПЛР, наряду з атестованими методиками, планує розширити галузь атестації за рахунок впровадження генодіагностики тромбофілій.

         Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження спектру лабораторних показників, які характеризують патофізіологічні основи ішемічної хвороби серця і наслідки кардіохірургічних втручань з метою комплексного підходу до оцінки стану хворого до та після кардіохірургічного лікування. Також виявляються особливості окислювального стресу і його ролі у виникненні метаболічних і імунних розладів у онкологічних хворих з урахуванням тимчасової динаміки патологічного процесу і проведеного лікування, з метою розробки критеріїв вибору тактики лікування.

         За останні 10 років співробітниками кафедри захищена 1 докторська і 3 кандидатських дисертації, на стадії захисту 2 дисертаційні роботи. Опубліковано 92 друкованих робіт, 1 методична рекомендація, 10 патентів, 8 нововведеннь, 1 інформаційний лист.

         Впроваджено нові технології у наукових дослідженнях. Співробітники кафедри пройшли навчання на робочих місцях новим методам дослідження антиендотоксинового імунітету – це Мікро-ЛАЛ-тест (для визначення сумарної концентрації ендотоксину), СОІС-ІФА (для оцінки інтегральних показників активності ендотоксин-антиендотоксинової системи) та Етіо-Скрін – для визначення етіології ендотоксинової агресії (в клініко-діагностичному відділенні Інституту загальної та клінічної патології РАПН, м. Москва). На кафедрі проводяться дослідження фрагментації ДНК сперматозоїдів для поглибленої діагностики чоловічого безпліддя. Знаходиться на стадії розробки метод ДНК-комет – визначення пошкодження ДНК на клітинному рівні для вивчення впливу різних експериментальних чинників. Також відпрацьовується метод виявлення циркулюючих ендотеліальних клітин, як потенційних маркерів атеросклерозу.

         У консультативно-діагностичній роботі впроваджено проведення досліджень із застосуванням трудомістких методів, які не можуть бути виконані за допомогою лабораторно-діагностичної апаратури (дослідження мієлограм, імунограм), цитологічна діагностика порушень чоловічої та жіночої репродуктивної системи.

         Колектив кафедри тісно співпрацює із професійними медичними асоціаціями. Співробітники кафедри неодноразово приймали участь у проведенні робочих семінарів Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини, які проводились Американським товариством спеціалістів з КЛД.