Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра медицини катастроф

Інформація служби цивільного захисту

ІНФОРМАЦІЯ

для мешканців м. Запоріжжя про порядок оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, а також порядок укриття в захисних спорудах

Для укриття населення м. Запоріжжя від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру існує фонд захисних споруд цивільного захисту, який включає сховища цивільного захисту, підземний простір підземних переходів, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення. Організації та власники таких споруд, у разі необхідності, повинні забезпечити вільний доступ населення для укриття.

Оповіщення

Головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні надзвичайних ситуацій — це передача повідомлення по мережі провідного мовлення (через квартири і зовнішні гучномовці), а також через мережі радіомовних станцій і телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями. Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації включаються сирени та інші сигнальні засоби.

Запам'ятайте! Сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільного захисту «УВАГА ВСІМ».

Почувши такий сигнал, негайно увімкніть гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухайте повідомлення центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій.

На кожний випадок надзвичайних ситуацій підготовлено варіанти повідомлень на можливі надзвичайні ситуації.

Після подачі звукових сигналів (сирени, гудки тощо) передається мовна інформація про надзвичайну ситуацію.

Вислухавши повідомлення кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками.

ПОВІДОМЛЕННЯ ВКЛЮЧАЄ: інформацію про надзвичайну ситуацію, місце і час виникнення надзвичайної ситуації, територію (райони, масиви, вулиці, будинки тощо), яка потрапляє в осередки (зони) ураження, порядок дій при надзвичайних ситуаціях, інша інформація.

ПОВІДОМЛЕННЯ будуть залежати від екстремальних умов, розмірів, тривалості та масштабів можливих наслідків надзвичайних ситуацій, ступеню небезпеки факторів ураження для населення міста та стану рятувальних і невідкладних аварійних і відновлювальних робіт.

КОЖНИЙ ГРОМАДЯНИН, який знаходиться на роботі, повинен виконувати всі розпорядження керівника цивільного захисту суб'єкта господарської діяльності у відповідності з планом цивільного захисту, а також приймати участь у проведенні аварійно-рятувальних робіт у складі формувань або за вказівками органів управління цивільного захисту.

Якщо громадянин знаходиться вдома при виникненні надзвичайних ситуацій, він повинен:

— тримати вдома постійно включеними репродуктори, радіоприймачі, телевізори для того, щоб слухати розпорядження і вказівки центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій;

— повідомити про отриману інформацію сусідів, привести в готовність індивідуальні засоби захисту органів дихання і шкіри. При їх відсутності приготувати найпростіші засоби (повсякденний одяг, взуття, ватно-марлеві пов'язки, плівку тощо);

— постійно тримати при собі засоби індивідуального захисту, а також медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, предмети особливої гігієни, запас їжі та інше;

— провести у квартирі (домі) протипожежні профілактичні заходи (виключити газ, водопостачання, електропостачання та інше), підвищити захисні властивості квартири: зачинити вікна, ущільнити їх;

— уточнити місце найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінгу тощо) де можна укритися.

ЯКЩО СИГНАЛ ЗАСТАВ ВАС В ТРАНСПОРТІ, ГРОМАДСЬКОМУ МІСЦІ (магазині, театрі, на ринку тощо) негайно уважно і спокійно вислухати повідомлення, визначитись де поблизу знаходиться укриття і як найшвидше добратися і укритися в ньому, а якщо є час, якнайшвидше добратися до дому і діяти у відповідності з отриманими вказівками.

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри
Станом на 01.01.2014 кафедра цивільного захисту та медицини катастроф працювала в складі 6 осіб:
Завідувач кафедри – Кочін І.В. – професор, д.мед.н.
Старші викладачі: Трошин Д.О. – к.мед.н.,. відповідальний за науково-дослідну роботу кафедри, відповідальний за охорону праці та протипожежну безпеку

Царьов В.В. - завуч кафедри

Шило І.Ф. – науковий інформатор кафедри,
Гайволя О.О. – відповідальний за технічний стан комп'ютерної техніки, виконавець кандидатської дисертації;
Навчально-допоміжний склад кафедри:
Лаборант: Карнаух Т.В.

На кафедрі багато уваги приділяється підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Усі викладачі кафедри пройшли підготовку на головній кафедрі «медицина катастроф» та на кафедрі дидактики та медичної статистики «Дистанційне навчання в медицині» НМАПО ім. .П. Л Шупика. Безперервне удосконалення якості викладання здійснюється також шляхом проведення відкритих занять з їх обговоренням на методичних нарадах кафедри.

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ

ПЕРІОД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ ТА МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ
(1961-1990 рр.)
На початку 60-х років ХХ століття в СРСР створюється Цивільна оборона (ЦО) держави, а медико-санітарна служба МППО реорганізується в медичну службу цивільної оборони (МС ЦО), яка стає однією з провідних служб цивільної оборони. Водночас з цим уточнюється визначення МС ЦО, зміст основних її завдань, склад сил та засобів з врахуванням змін, що відбулися у озброєнні військ противника та засобів доставки боєприпасів, виникненні осередків масового ураження населення, теорії і практиці цивільної оборони, системи охорони здоров'я держави тощо. З цього випливало визначення та розуміння МС ЦО,

Детальніше...

БІОГРАФІЇ СПІВРОБІТНИКІВ

БІОГРАФІЇ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ

 

 

 

Акулова Ольга Мефодіївна народилась  у м. Ростові-на-Дону. У 1977 році закінчила Ростовський-на-Дону медичний інститут за фахом «Гігієна». Кандидат медичних наук з 1989 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук захистила  5 грудня 1989 року за темою «Епідеміологія вірусного гепатиту В у дітей дошкільного віку» у спеціалізованій вченій раді  Київського науково-дослідного  інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського (м.Київ); диплом  кандидата медичних наук  МД  № 037483 від 4 квітня 1990 року.

Детальніше...

Список наукових та навчально-методичних праць Кочіна Ігоря Васильовича

 

$11.     

Кочин И.В. Снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности рабочих химических цехов Запорожского коксохимического завода / Кокс и химия. – 1975. – № 2. – С. 53 - 55.

$12.     

Кочин И.В. Улучшение охраны труда — один из факторов повышения эффективности и рентабельности производства / Информационный листок ЗЦНТИ УкрНИИНТИ. 1975.– №10.4 с.

$13.     

Петров Н.В., Байда Л.К., Бунь Н.А., Гуменный В.С., Жуковский О.М., Козловский  А.Н., Кольцова Н.И., Кочин И.В., Польченко В.И., Ромашко А.С., Соколовский И.В., Ткач Л.И. Производственные факторы среды и здоровье / IX Украинский съезд гигиенистов и санитарных врачей.– Тез. докл.:К., 1976.–  С.191-193.

Детальніше...

Наукові праці кафедри

2012 Р.

Співробітники кафедри брали участь в навчально-методичних конференціях:

Детальніше...

Наукова робота кафедри

На кафедри виконуєтся 1 планова НДР «Удосконалення організації та діяльності Державної служби медицини катастроф України при наданні екстреної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях» (2012-2016 рр.):

За результатами НДР опубліковано:

2012 р. - 47  друкованих праць, у тому числі 25 статей у виданнях, визначених ВАКом ;

2013 р. -60 друкованих праць, у тому числі  20 статей у виданнях, визначених ВАКом 

Дистанційне навчання

Ситуаційні задачі для самостійного навчання курсантів

Задача 1. У селищі Майський, що знаходиться в зоні природного вогнища чуми, сімейний лікар при огляді хворого вдома, на підставі епідеміологічних і клінічних даних, запідозрив захворювання чумою. Хворий по професії зоотехнік. За 5днів до захворювання виїжджав у віддалений район для надання ветеринарної допомоги хворому верблюду. Є дані про епізоотичне неблагополуччя в зоні даного природного вогнища. Крім хворого, в сім'ї двоє дорослих - мати і батько. Під час відвідин лікаря присутня мати хворого.

Детальніше...

Навчальна робота кафедри

Щорічно кафедра проводіть всі виді  навчальних занять на 5 циклах ТУ:

-         4 циклів  тривалістю 1,5 мес. (236 уч. годин) кожний;

-         1 цикл тривалістю 1 мес. (156 уч. годин)

Детальніше...

Навчально методична робота кафедри

Інший найважливіший напрямок учбово-методичної роботи кафедри – це забезпечення навчального процесу учбово-методичними матеріалами, що  надає ефективністі  роботи слухічів та викладачів. Усвідомлюючи, що медицина ката­строф - новий напрямок охорони здо­ров'я населення України, навчально-педагогічний колектив кафедри поставив завдання забезпечити всі види навчальних занять з медицини катастроф джерелами інформації за допомогою яких можна розширити обсяг знань, вмінь та навичок навчаємих.

Детальніше...