Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра інфекційних хвороб

Навчальні цикли кафедри інфекційних хвороб

 

 

Інтернатура з інфекціонних хвороб (1,5  роки)

 

Спеціалізація з інфекційних хвороб

Цикл орієнтований на лікарів, які навчалися на медико-профілактичному або лікувальному факультетах та змінюють свою спеціальність. Програма передбачає фундаментальну підготовку  лікаря-інфекціоніста. Термін навчання – 5 місяців.

 

Спеціалізація з дитячих інфекційних хвороб

Цикл орієнтований на лікарів, які навчалися на педіатричному факультеті. Програма передбачає фундаментальну підготовку  лікаря-дитячого інфекціоніста. Термін навчання – 3 місяці.

 

ЦИКЛИ  ТЕМАТИЧНОГО  УДОСКОНАЛЕННЯ

Цикли проводяться  на кафедрі, можливі виїзні цикли (за заявками).

 

Вибрані питання інфекційних хвороб

Програма циклу включає вивчення сучасних уявлень про перебіг, діагностику і лікування найпоширеніших, а також нових інфекційних хвороб.

Розглядаються питання імунітету при гострих і хронічних інфекціях бактеріальної і вірусної природи, сучасні методи діагностики інфекційних захворювань (бактеріологічні, вірусологічні, серологічні,  експрес-методи).

В тематику циклу включені поширені кишкові інфекції (сальмонельоз, харчові токсикоінфекції, гострі кишкові інфекції,  викликані умовно-патогенною флорою), вірусні гепатити, зоонозні та трансмісивні інфекції (лептоспіроз, ієрсиніози, вірусні енцефаліти), крапельні інфекції (грип, дифтерія, герпетичні інфекції, тощо). Розглядаються питання диференціальної діагностики інфекційних захворювань на амбулаторному і стаціонарному етапах. Обговорюються принципи етіотропної і патогенетичної терапії, загальні питання профілактики інфекційних хвороб, сучасної вакцинопрофілактики

Цикли орієнтовані для лікарів-інфекціоністів, а також для спеціалістів інших фахів – сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів.

Тривалість циклу – 1 місяць.

 

 Вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція

Програма передбачає поглиблене вивчення розділів етіології, епідеміології, патогенезу ВІЛ-інфекції, клінічний перебіг, ураження різних органів і систем. Особливості перебігу опортуністичних інфекцій бактеріальної і вірусної, грибкової етіології. Обговорюються проблеми профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції у вагітних і особливості перебігу у дітей.

В програму циклу включені загальні питання морфології і фізіології печінки, синдроми ушкодження печінки. Розглядаються принципи діагностики захворювань печінки, методи дослідження: клінічні, біохімічні, інструментальні, морфологічні, їх діагностичне значення та інформативність різних методів.

Вивчаються питання етіології, епідеміології і патогенезу вірусних гепатитів А, В, С, Д, Е, G, TTV, Sen.  Клінічні варіанти перебігу гострих вірусних гепатитів, особливості у дітей і дорослих, а також при поєднанні з іншою патологією. У плані диференціальної  діагностики розглядаються гемолітичні, механічні і кон’югаційні жовтяниці, ураження печінки при інших інфекційних захворюваннях, гепатити іншої етіології (АІГ, алкогольні і неалкогольні стеатогепатити, токсичні ураження печінки). Окремо розглядаються проблеми фульмінантних гепатитів, програми їх лікування.

Поглиблено вивчаються питання патогенезу хронічних гепатитів В,С,D, діагностика ступеня фіброзу печінки, визначення показань до противірусної терапії, схеми лікування і оцінка її ефективності. Окремо обговорюється цирози печінки: перебіг, діагностика, програми лікування, можливості трансплантації печінки.

Цикл орієнтований для лікарів-інфекціоністів, сімейних лікарів, терапевтів, гастроенторологів.

Тривалість циклу – 1 місяць.

 

Інфекційні хвороби в акушерстві-гінекології

Програма циклу включає вивчення сучасних уявлень про перебіг, діагностику і лікування найпоширеніших, а також нових інфекційних хвороб, які зустрічаються у жінок, вагітних та новонароджених.

Розглядаються сучасні методи лабораторної діагностики інфекційних захворювань (бактеріологічні, вірусологічні, серологічні). В тематику циклу включені поширені кишкові інфекції бактеріальної та вірусної природи, гострі та хронічні  вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція, крапельні інфекції (грип, герпетичні інфекції, інфекційні хвороби з екзантемами). Обговорюються питання впливу інфекційних хвороб на перебіг вагітності, плід та немовлят. Розглядаються питання диференціальної діагностики інфекційних захворювань у вагітних та немовлят.

Розглядаються принципи синдромальної диференціальна діагностика лихоманок, екзантем, тонзилітів, синдрому жовтяниці і діареї. Обговорюються принципи етіотропної і патогенетичної терапії, загальні питання профілактики різних інфекційних хвороб, їх сучасної вакцинопрофілактики, та обсяг протиепідемічних заходів .

Цикл орієнтований на акушерів-гінекологів, неонатологів, інфекціоністів, терапевтів.

Тривалість циклу – 2 тижні.

 

Інфекційні хвороби в практиці сімейного лікаря

Цикл орієнтований на лікарів загальної практики - сімейної медицини, які надають амбулаторну допомогу інфекційним хворим. Особлива увага приділена питанням клінічної та лабораторної діагностики, диференціальній діагностиці інфекційних хвороб на догоспітальному етапі, сучасним методам лікування, а також ускладненням інфекційних хвороб та  показанням до госпіталізації. Обговорюються питання диспансеризації інфекційних хворих, сучасна вакцинопрофілактика.

Тривалість циклу – 2 тижні.

 

На кафедрі проводяться короткотермінові цикли ТУ для лікарів різних фахів за тематикою  ВІЛ-інфекції:

 Опортуністичні інфекції

 Основи антиретровірусної терапії при ВІЛ-інфекції

 Ко-інфекція ВІЛ/ВГС

 Представлені цикли розроблені для поглибленого вивчення основної тематики і орієнтовані для лікарів, які працюють в інфекційних лікарнях, в кабінетах «Довіра», обласних і міських центрах профілактики та боротьби зі СНІДом, а також для лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-терапевтів, викладачів  вищих навчальних закладів до- та післядипломної медичної освіти.

Протягом циклу застосовуються різноманітні види занять: інтерактивні лекції, семінари, розгляд case-study, робота в малих групах, тестова оцінки знань, а також обмін особистим  досвідом лікування хворих. Практичні заняття і демонстрація хворих проводиться Запорізькому обласному центрі профілактики і боротьби зі  СНІД, який є клінічної базою кафедри.

Тривалість циклів – 1 тиждень