Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Історія кафедри фтизіатрії і пульмонології

Кафедра фтизіатрії і пульмонології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України» є однією з найстаріших кафедр ВУЗу. 

1 академия

 

Ректором академії є відомий як в Україні, так і за її межами, вчений, хірург-трансплантолог, академік НАМН України, професор НИКОНЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ.

2 ректор

Кафедра фтизіатрії була створена в Одеському інституті удосконалення лікарів ім. М. Горького у 1931 р. на клінічній базі Одеського науково-дослідного інституту туберкульозу ім. Іванова. 

Першим завідувачем кафедри став високоерудований клініцист того часу професор ВАЙНЕР СОЛОМОН НАУМОВИЧ.

вайнер

Після смерті професор Вайнера С.Н. у 1947 р., кафедру очолив доцент РОЗЕНБЛІТ ЯКІВ ІЗРАЙЛЕВИЧ – засновник та директор Одеського НДІ туберкульозу.

В житті кафедри, як і всього інституту, виділяються 2 періоди, більш короткий – одеський, який переривався на 4 роки Великою Вітчизняною війною, і Запорізький, який налічує вже 60 років.

 У вересні 1955 р. кафедра переїхала разом з курсантами, які на той час навчались на циклі удосконалення, з Одеси до Запоріжжя. На нове місце прибули завідувач кафедри доцент Розенбліт Я.І., асистенти – к.м.н. Спесівцев О.Г. та Телкова Г.В. Вже в Запоріжжі була запрошена на посаду асистента Соболевська Л.І, а пізніше – Жук Г.П., яка закінчила аспірантуру в Київському НДІ туберкульозу ім. Ф.Г. Яновського.

 У 1957 р., після від’їзду доцента Розенбліта Я.І., кафедру очолив кандидат медичних наук доцент СПЕСІВЦЕВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ.

 

 

3 СПЕСІВЦЕВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ.

 

Кандидатська дисертація ним була захищена в 1955 р., звання доцента присвоєно в 1958 році, а в 1970 р. після захисту докторської дисертації він отримав звання професора.

У 1992 р. професор Спесівцев О.Г. був переведений на посаду професора-консультанта, а кафедру очолив колишній аспірант, який захистив кандидатську, а згодом докторську дисертації, став доцентом, професором – ШАЛЬМІН ОЛЕКСАНДР САМУЇЛОВИЧ. 

5 Шальмин

За керівництва професора Шальміна О.С. діапазон кафедри суттєво розширився і вона набула статусу кафедри фтизіатрії та пульмонології.

З 2001 року, після переходу професора Шальміна О.С. на роботу до Запорізького медичного університе-ту, кафедру очолив професор ПРОСВЄТОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. 

6 Юрий Васильевич

 

Наукові інтереси кафедри завжди були різноплановими з акцентом на проблеми діагностики та лікування туберкульозу та бронхо-легеневої патології, про що свідчать численні публікації та виконані на кафедрі й захищені дисертаційні роботи. Вони віддзеркалюють загальну тенденцію розвитку фтизіатрії в доантибактеріальний період і в еру хіміотерапії та пульмонології.

Під керівництвом професора Спесівцева О.Г. було захищено 2 докторські та 8 кандидатських дисертацій.

Науковці кафедри завжди залучали до наукової роботи курсантів, які ставали клінічними ординаторами, аспірантами, а деякі з них - асистентами, доцентами, професорами. Викладачами ВУЗів стали колишні курсанти кафедри – доценти О.К. Герман, С.В. Панаітова, О.А. Растворов, О.М. Разнатовська, асистентами, кандидати медичних наук Л.І. Соболевська, Б.П. Лі, Л.М. Дереза, Ю.А. Сироватка, В.П. Бондаренко, В.І. Чижова, Ю.С. Солодовник. Колишній курсант О.С. Шальмін навчався в аспірантурі, став кандидатом, згодом доктором медичних наук, професором, завідувачем кафедри. Тривалий час очолював кафедру фтизіатрії і пульмонології Запорізького державного медичного університету, зараз - професор кафедри. Курсант Ю.В. Просвєтов, колишній аспірант кафедри, став доцентом, завідувачем кафедри фтизіатрії і пульмонології ЗМАПО, протягом 20 років був деканом терапевтичного факультету академії. Вихованцями кафедри також є д.мед.н., професор Н.О. Скороходова та к.мед.н., доцент А.Ю. Гусарова. Тривалий час процював на кафедр її учень - к.мед.н., доцент П.В. Басов. Учнем кафедри є також колишній Генеральний директор ТМО «Фтизіатрія», який протягом 30 років його очолював, к. мед. н., доцент О.І. Ахтирський.

Теперішній Директор КНП "Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр", віце-президент обласної Асоціації фтизіатрів і пульмонологів ТИЩЕНКО О.В. також є вихованцем кафедри.

За час перебування інституту в м. Запоріжжі на кафедрі навчалось більш ніж 30 клінічних ординаторів, магістр, 9 аспірантів.

Провідною в діяльності кафедри є підготовка та перепідготовка лікарів з фтизіатрії, дитячої фтизіатрії та пульмонології. Кафедра має широкі можливості щодо проведення навчання. Вона оснащена сучасною  демонстраційною технікою, таблицями, муляжами, морфологічними препаратами. 

7 кафедра винтаж

 

Клінічною базою кафедри зараз є КНП «Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» ЗОР (1 терапевтичне відділення, ВАІТ, хірургічне відділення та диспансерне відділення №3), терапевтичне відділення №2 КНП "9-а міська лікарня" ЗМР, м. Запоріжжя.

 

 фото 8фото 9

На головній базі кафедра має 3 учбові кімнати, аудиторію на 35 місць, кабінет завідувача, ординаторську. Крім того, одна учбова кімната розташована в 9-ї міської лікарні. 

 

фото 10фото 11

При Запорізькому фтизіопульмонологічному центрі створений і працює обласний Центр діагностики плевральних випотів та дисемінованих процесів у легенях, що знаходиться під патронатом кафедри.

 

фото 11 каффото 12

 

Педагогічна робота кафедри здійснювалась та здійснюється зі слухачами основних та суміжних циклів – терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, організаторів охорони здоров’я та інших фахівців. На базі кафедри навчаються лікарі-інтерни. 

 

фит тест

Практичне заняття лікарів-інтернів з фтизіатрії.

 

За часи Радянського Союзу на циклах навчались лікарі-фтизіатри як України, так і інших регіонів Союзу, включаючи такі віддалені, як Камчатка, Чукотка, Сахалін, Середня Азія та інші. З отриманням Україною незалежності підготовка лікарів обмежена лише нашою державою. 

 

стенд

 

У зв’язку із зростанням в останні роки захворюваності на легеневу патологію в Україні і Запорізькому регіоні зокрема, кафедра розширила свою тематику в цьому напрямку і стала готувати лікарів-пульмонологів, дитячих фтизіатрів (спеціалізація, стажування, тематичне вдосканалення, майстер-класи). Зазначене навчання проводиться і з фтизіатрії. З 1994 р. кафедра має назву – кафедра фтизіатрії і пульмонології.

Окрім педагогічної та наукової діяльності, кафедра активно займається спільно з закладами охорони здоров’я питаннями організації боротьби з туберкульозом.

 

ЮВ Лекція

Лекція професора Просвєтова Ю.В.

Науковці кафедри приймали участь у роботі всіх Всесоюзних і Українських з’їздах фтизіатрів. Тісна співпраця кафедри була і залишається зараз з ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України” (м. Київ). Кафедра академії, разом з Асоціацією фтизіатрів і пульмонологів області, облтубдиспансером приймала безпосередню участь в підготовці та виданні 9 збірників статей і доповідей науково-практичних конференцій фтизіатрів та пульмонологів. За останні 5 років співробітниками кафедри надруковано більш ніж 120 наукових робіт у різних виданнях України, запропоновано 15 методичних рекомендацій, видано 15 підручників та посібників з фтизіатрії та пульмонології.

Багато років головою обласного наукового товариства фтизіатрів був професор Спесівцев О.Г., який зробив значний внесок в справу перманентного навчання фтизіатрів, терапевтів та педіатрів області щодо раннього та своєчасного виявлення туберкульозу, його лікування та профілактики. 

І зараз співробітники кафедри активно виступають з актуальних питань фтизіатрії і пульмонології на засіданнях Асоціацій терапевтів, фтизіатрів і пульмонологів, на науково-практичних конференціях фтизіатрів і пульмонологів, терапевтів, лікарів загальної практики області. Завідувач кафедри професор ПРОСВЄТОВ Ю.В. є президентом обласної Асоціації фтизіатрів і пульмонологів, членом правління обласної Асоціації терапевтів. 

Викладацький склад кафедри зараз наступний: завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Просвєтов Ю.В.; професор - доктор медичних наук  Скороходова Н.О.; доцент, кандидат медичних наук Гусарова А.Ю.; асистенти - кандидат медичних наук Михайлова А.О. та  Барінов С.С.

 

каф 1

каф 2

Співробітники кафедри фтизіатрії і пульмонології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України».

Доктор медичних наук, професор Скороходова Н.О. обіймає посаду декана терапевтичного факультету ДЗ “ЗМАПО МОЗ України” та є викладачем кафедри за сумісництвом.

 

НО

 

Кандидат медичних наук, доцент Гусарова А.Ю., завуч кафедри.

АЮ

На даний час кафедра має можливість здійснювати підготовку вітчизняних лікарів-інтернів з пульмонології і фтизіатрії, а також фахівці з інших країн.

Кафедра продовжує тримати свій науковий потенціал на належному рівні та розширює можливості підготовки та перепідготовки фахівців. Для цього у кафедри з її 90-річними традиціями є як можливості та бажання, так і замовлення з боку органів практичної медицини, особливо в період реформування медичної галузі.