Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра кардіології

Історія кафедри кардіології

        
                                                   Кафедра кардіології заснована в м. Запоріжжі в липні 1976 р.
slide0001-2
   Завідуючим кафедрою з часу заснування і по 2004 рік був Заслужений діяч науки та техніки України, д.мед.н., професор Селівоненко Василь Гуринович.
У 1966 р. захистив дисертаційну роботу на тему «Електроліти (калій і натрій) сироватки крові, сечі та слини при хронічній серцевій недостатності» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. У 1979 р. захистив докторську дисертацію на тему «Біохімічна та інструментальна характеристика міокардіодистрофій». У 1992 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України».
Селівоненко В.Г. був автором більш 300 наукових робіт, у тому числі 2 монографій, 7 учбових посібників, 6 винаходів. Наукові інтереси кафедри під час керівництва професора Селівоненко В.Г. були досить різноманітні, однак головна тема досліджень - ішемічна хвороба серця (фактори ризику, патогенез, лікування, в тому числі і нетрадиційні методи лікування), гіпертонічна хвороба і симптоматичні артеріальні гіпертензії, міокардіодистрофії і хронічна недостатність.  

           В різні роки на кафедрі плідно працювали: д.мед.н., професор Сиволап В.Д. (1976-1992 рр.), к.мед.н., доцент Овчаренко В.Т. (1976-1996 рр.), к.мед.н., доцент Кармазь І.Ф. (1976-1987), к.мед.н., доцент Зеленська Л.М. (1976-1980), д.мед.н., професор Медведєва В.М. (1981-1993), к.мед.н., доцент Морозов О.І. (1980-1992), к.мед.н., доцент Порада Л.В. (1992-2011). 

 

Docenko

 

  З 2005 року і по теперішній час кафедру кардіології очолює д.мед.н., професор Доценко Микола Якович - висококваліфікований клініцист, із широким діапазоном наукових досліджень. У 1983 р. з успіхом захистив кандидатську дисертацію, у 1996 р. - докторську дисертацію. У званні професора затверджений у 2003 р. Доценко М.Я. є автором 330 наукових праць, має шість винаходів, 9 монографій, 9 посібніків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG каф кардиологии общая

В даний час професорсько-викладацький склад кафедри кардіології:

  • завідуючий кафедрою д.м.н., професор Доценко М.Я.;
  • доценти: к.мед.н. Боєв С.С., к.мед.н. Шехунова І.О., к.мед.н. Молодан О.В., к.мед.н. Герасименко Л.В.
  • асистенти: -к.мед.н. Малиновська О.Я.,  к.мед.н. Дєдова В.О..

       На кафедрі виконані наступні кафедральні НДР: «Порівняльна оцінка ЕКГ, зареєстрованої в різних системах відведень у хворих на стенокардію» (1977-1979 р.р.), «Діагностична цінність ортостатичної проби для виявлення прихованої вінцевої недостатності» (1980-1981), «Роль деяких факторів ризику у патогенезі ішемічної хвороби серця у робітників трансформаторного підприємства» (1982-1986), «Взаємозв'язок між біоелектричною, механічною активністю міокарда, гемодинамікою і деякими гормональними системами у хворих кардіоміопатіями» (1986-1990), «Вивчення структури здоров'я робітників комбінату комунальних підприємств ПО « Дніпроенерго» та ви­рішення задач профілактики захворювань» (1991-1992), «Особливості розвитку та клінічного перебігу різних форм хронічної ІХС з розробкою індивідуального підходу до лікування хворих» (1993-1996), «Вплив антиангінальної терапії на перекисне окислення ліпідів і антиоксидантну систему у хворих на стабільну стенокардію напруги» (1997-1999), «Оцінка впливу деяких інгибіторів ангіотензинперетворюючих ферментів на гемодинаміку у хворих на хронічну серцеву недостатність» (2000-2004),  «Клініко-психологічні і патогенетичні аспекти корекції дисліпідемії у хворих на ішемічну хворобу серця і гіпертонічну хворобу» (2005-2010), «Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих зі стигмами та фенотипами дисплазії сполученої тканини»  (2011-2014).

       На цей час професор М.Я. Доценко очолює кафедральну наукову роботу: «Зміни структурно-функціонального стану серця, судин у пацієнтів з артеріальною гіпертензіею: провокуючі та стримуючі фактори,  розвиток  ускладнень та можливості їх лікування» 2020-2024 рр.

За період існування кафедри виконано і успішно захищено 3 докторських і 20 кандидатських дисертацій. За ці роки на кафедри було підготовлено 8 аспірантів і 49 клінічних ординатори. В останні роки кафедра на контрактній основі проводить підготовку в клінічний ординатурі іноземних громадян з Йорданії, Еквадору, Шрі-Ланки, Грузії, Лівану, Палестини, Египту, Марокко, Тунісу.