Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра кардіології

НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ КАРДІОЛОГІЇ. БПР

календарний план циклів на 2021р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЦИКЛІВ на 2022 Р.

 

 КРИТЕРІЇ нарахування балів безперервного професійного розвитку (наказ №74 від 19.01.2021)

Безперервний професійний розвиток лікарів є частиною післядипломного навчання, форми якого вже наявні та успішно застосовуються у ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». Організація заходів безперервного професійного розвитку лікарів на кафедрі кардіології (семінари, майстер-класи, тренінги з оволодінням практичними навичками);

Переваги навчання на нашій кафедрі

Індивідуальний підхід. На курси удосконалення приходять лікарі різного віку, спеціальностей, рівня підготовки, умов праці та ін. Відповідно, потреби у спектрі нових знань кожного слухача відрізняються. При проведенні занять, читанні лекцій, ми обов’язково це враховуємо. У нас є затвердженні програми на кожний цикл, але в межах плану ми вільно змінюємо програму на запити слухачів.

Новизна матеріалу. Ми маємо змогу слідкувати за останніми заявами, інформаційними повідомленнями європейського товариства кардіологів (ЄОК), результатами досліджень, на підставі яких будуть формуватися майбутні рекомендації. Тому, завжди ця актуальна інформація щодо новітніх національних та міжнародних рекомендацій та протоколів лікування в кардіології входить у тематику лекцій, занять.

   Клінічні можливості. Наша кафедра проводить заняття за наступними темами: кардіологія (для лікарів спеціалізованих та не спеціалізованих стаціонарів, спеціалістів амбулаторної практики, невідкладної допомоги, приймальних відділень), функціональна діагностика, інтервенційна кардіологія, сонографія серця, аритмологія, невідкладна кардіологія. Не в останню чергу такі можливості зумовлені тим, що кафедра розташована й на території КУ ”Обласний медичний центр серцево-судинних захворювань” ЗОР

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН на 2021 рік

кафедра КАРДІОЛОГІЇ

Зав. кафедрою - д.мед.н., професор Доценко М. Я

306

Невідкладна кардіологія з курсом клінічної ЕКГ. (Виїзний цикл).

ТУ

1

04.01-03.02

307

Невідкладна кардіологія з курсом клінічної ЕКГ. (Виїзний цикл).

ТУ

0,5

04.01-18.01

308

Клінічна ЕКГ.

ТУ

0,5

01.02-15.02

309

Сучасна УЗД діагностика захворювань серця.

ТУ

0,5

01.02-15.02

310

Актуальні питання клінічної кардіології.

ТУ

0,5

15.02-01.03

311

Спеціалізація. Кардіологія. Лікарі-терапевти, лікарі-ревматологи.

Спец.

3

01.03-04.06

312

Сepцeвo-cyдиннi захворювання асоційовані з атеросклерозом.

ТУ

0,5

01.03-15.03

313

Невідкладна кардіологія з курсом клінічної ЕКГ. (Виїзний цикл).

ТУ

0,5

16.03-30.03

314

Сepцeвo-cyдиннi захворювання асоційовані з атеросклерозом.

ТУ

0,5

02.04-16.04

315

Невідкладна кардіологія з курсом клінічної ЕКГ.

ТУ

0,5

16.04-30.04

316

Актуальні питання клінічної кардіології.

ТУ

0,5

05.05-19.05

317

Невідкладна кардіологія з курсом клінічної ЕКГ. (Виїзний цикл).

ТУ

0,5

19.05-02.06

318

Стажування. Лікарі-кардіологи, лікарі з ФД

Стаж.

1

01.06-30.06

319

Сучасна УЗД діагностика захворювань серця.

ТУ

0,5

03.06-17.06

320

Актуальні питання функціональної діагностики.

ТУ

0,5

03.06-17.06

321

Невідкладна кардіологія з курсом клінічної ЕКГ. (Виїзний цикл).

ТУ

0,5

17.06-01.07

322

Спеціалізація. ФД. Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

Спец.

4

01.09-31.12

323

Сучасна УЗД діагностика захворювань серця.

ТУ

0,5

01.09-15.09

324

Клінічна ЕКГ.

ТУ

0,5

01.09-15.09

325

Сepцeвo-cyдиннi захворювання асоційовані з атеросклерозом.

ТУ

0,5

16.09-30.09

326

Невідкладна кардіологія з курсом клінічної ЕКГ. (Виїзний цикл).

ТУ

0,5

01.10-15.10

327

Актуальні питання клінічної кардіології.

ТУ

0,5

15.10-29.10

328

Невідкладна кардіологія з курсом клінічної ЕКГ. (Виїзний цикл).

ТУ

0,5

01.11-15.11

329

Актуальні питання функціональної діагностики.

ТУ

0,5

16.11-30.11

330

Невідкладна кардіологія з курсом клінічної ЕКГ.

ТУ

0,5

01.12-15.12

331

Сepцeвo-cyдиннi захворювання асоційовані з атеросклерозом.

ТУ

0,5

16.12-31.12

 

 

 Цикли навчання на кафедрі кардіології:

 

 • Амбулаторна кардіологія.
 • Спеціалізація по кардіології.
 • Спеціалізація по функціональній діагностиці.
 • Невідкладна кардіологія з курсом клінічної ЕКГ.
 • Клінічна ЕКГ
 • Сучасна УЗД діагностика захворювань серця
 • Актуальні питання клінічної кардіології.
 • Актуальні питання функціональної діагностики.
 • Стажування з кардіології.
 • Стажування з функціональної діагностики.
 • Питання кардіології в практиці сімейного лікаря.
 • Серцево-судинні захворювання асоційованні з атеросклерозом.
 • Гострий коронарний синдром: діагностика та лікування.

ЦИКЛИ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ БУТИ ВПРОВАДЖЕННИМИ НА КАФЕДРІ КАРДІОЛОГІЇ В 2022 р.

 Цикли тематичного удосконалення

 1. Новітні положення по веденню кардіологічних пацієнтів
 2. Ендоваскулярні методи діагностики та лікування ІХС
 3. Невідкладні стани у пацієнтів з коморбідною патологією
 4. Ехокардіографія для кардіологів, кардіологія для сонологів
 5. УЗД-діагностика серця: сучасні стандарти
 6. Невідкладні та коморбідні стани у кардіології
 7. Невідкладні стани у кардіології з майстер класом.
 8. Новітні технології УЗД-кардіоскопії з майстер-класом.
 9. Невідкладні стани у кардіології з майстер-класом «Аритмологія»

 

Фахові школи

 1. Алгоритми 21 сторіччя по веденню пацієнтів з різними формами артеріальної гіпертензії.
 2. Новітні протоколи по веденню пацієнтів із серцевою недостатністю

Майстер-класи

 1. Актуальні питання сучасної УЗД діагностики захворювань серця.
 2. ЕКГ: складні порушення риму та провідності
 3. Моніторування ЕКГ та артеріального тиску
 4. Поглиблений аналіз даних холтерівського моніторування ЕКГ у хворих з тахіаритміями
 5. Аналіз даних моніторування ЕКГ у хворих зі складними порушеннями ритму серця, з електрокардіостимуляторами.
 6. Диференційований підхід до ведення пацієнтів з ГКС. MINOCA. INOCA.

  

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ КОРОТКОТРИВАЛИХ ЦИКЛІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ,
ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ НА КАФЕДРІ КАРДІОЛОГІЇ

Цикл ТУ "Клінічна кардіологія"
Тривалість - 0,5 місяця (78 навчальних годин)
Стабільна стенокардія. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Гострий коронарний синдром. Визначення, класифікація, клініка, діагностика, лікування.
Психосоматичні розлади. Диференційована тактика лікування.
Інфекційні ендокардити. Етіологія, клініка, діагностика, лікування.
Набуті вади серця. Сучасна класифiкацiя, клініка, принципи діагностики.
Хронічна серцева недостатність. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Гостра серцева недостатність. Класифiкацiя, патогенез, механізми розвитку, клініка, лікування
Тромбоемболія легеневої артерії. Етiологiя, механiзми розвитку, діагностика, лікування
Суміжні цикли
Реферативна, патологоанатомічна конференції
Базисний та заключний тестовий контроль

 

Цикл ТУ: " Клінічна електрокардіографія"
Тривалість: 2 тижні (78 навчальні години)
Теоретичні основи ЕКГ. Електрична вісь серця.
Характеристика ЕКГ у нормі.
ЕКГ при гіпертрофіях відділів серця
Порушення внутрішньошлункової провідності
ЕКГ при передчасного збудження шлуночків та інших синдромах що рідко зустрічаються
ЕКГ при ІХС
ЕКГ при порушеннях автоматизму
ЕКГ при екстрасистолії
СА та АВ-блокади. ЕКГ-діагностика .
Фібриляція передсердь та шлуночків.
ЕКГ- діагностика.
Пароксизмальна тахікардія. ЕКГ- діагностика.
ЕКГ при ІМ
Інфарктноподібні зміни ЕКГ.
Синдром слабкості синусового вузла
ЕКГ при окремих захворюваннях
Стравохідне відведення.
Черезстравохідна електрокардіостимуляція.
Методи моніторування ЕКГ.
Іспит
Базисний та заключний тестовий контроль

Цикл ТУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ КАРДІОЛОГІЇ»
Тривалість циклу: 0,5 місяця (78 годин)
Гіпертонічна хвороба. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.
Гіпертонічна хвороба. Енцефалопатія.
Рефрактерні, злоякісні, вторинні форми АГ.
Гіпертензивні кризи. Класифікація
Диференційована тактика лікування.
Легенева гіпертензія. Визначення, класифікація, клініка, діагностика, лікування.
Фібриляція та тріпотіння передсердь. Діагностика. Ускладнення.
Антикоагулянтна терапія при фібриляції передсердь.
Пароксизмальні надшлуночкові тахікардії.
Міокардит. Перикардит. Етіологія, клініка, діагностика, лікування.
Кардіоміопатії. Номенклатура. діагностика. Лікування. Прогноз.
Суміжні цикли
Реферативна, патологоанатомічна конференції
Базисний та заключний тестовий контроль

Цикл ТУ: " СEPЦEВO-CYДИННI ЗАХВОРЮВАННЯ ACOЦIЙOВAНI З АТЕРОСКЛЕРОЗОМ "
Тривалість: – 2 тижні (78 навчальні години)
Атеросклероз
Дісліпедемія
Стабільна стенокардія.
ГКС
ІМ: клініка, діагностика, лікування
Ведення хворих після ІМ, ЧКВ, АКШ
Реферативна, патологоанатомічна конференції
Базисний та заключний тестовий контроль
Суміжні цикли

 

Цикл ТУ «СУЧАСНІ НЕІНВАЗИЙНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ»
Тривалість – 2 тижні (72 навчальні години)
Захворюваність на ІХС в Україні, проблеми діагностики та лікування
Загальні питання неінвазийної діагностики ішемічної хвороби серця
Особливості організації проведення проб з фізичним навантаженням в умовах сучасних стаціонарів та на амбулаторному етапі.
Особливості організації проведення проб з фізичним навантаженням в умовах сучасних стаціонарів та на амбулаторному етапі.
Основи УЗД діагностики ускладнень ІХС.
Проби з фізичним навантаженням. Показання та протипоказання для проведення обстеження хворих з підозрою на ІХС. Методика проведення обстеження.
УЗД особливості діагностики ускладнень ішемічної хвороби серця.
МСКТ коронарних судин
Біофізичні основи ультразвукової діагностики. Варіанти методів УЗД.
Центральна і внутрішньо серцева гемодинаміка
Особливості проведення холтеровського моніторування ЕКГ та АД у хворих на ІХС.
Біофізичні основи ультразвукової діагностики. Варіанти методів УЗ
Тести з фізичним навантаженням та іх роль в діагностиці ішемії міокарда.
Особливості холтеровського моніторування ЕКГ при ішемічної хворобі серця
Методика проведення навантажувальних проб для діагностики ішемії міокарда. Показання, протипоказання. Оснащення кабінетів для проведення проб з фізичним навантаженням.
Алгоритм дій лікаря направлений на своєчасну діагностику ІХС.
Центральна і внутрішньосерцева гемодинаміка
Хронічна недостатність кровообігу у хворих на ІХС
Оцінка скоротливості міокарда лівого шлуночка методом УЗД
Сучасні можливості оцінки перфузії міокарда.
Ішемічна хвороба серця можливості діагностики ІХС
ХСН у хворих на ІХС. Діагностика та лікування.
Алгоритм дій лікаря, при підозрі на ішемічну хворобу серця.
Ішемічна хвороба серця можливості діагностики ІХС
Ішемічні кардіоміопатії можливості діагностики
Коронаро-вентрікулографія як «золотий стандарт діагностики ІХС. Показання для проведення обстеження.
Остра недостатність кровообігу у хворих на ІХС. Діагностика та лікування
Базисний та заключний тестовий контроль
Самостійна робота (електронна бібліотека, прикази МОЗУ, протоколи лікування)

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
інтенсивного курсу ТУ з майстер-класом
«Гострий коронарний синдром: діагностика та лікування»
ГКС без підйому сегмента ST. Клініка, діагностика, лікування.
ГКС з підйомом сегмента ST . Клініка, діагностика, лікування.
Коронароангіографія та стентування. Показання. Протипоказання.
Сучасні антикоагулянти, антиагреганти, тромболітики. Показання. Протипоказання.
Майстер клас ГКС з підйомом сегменту ST . Клініка, діагностика, лікування.
Майстер клас ГКС без підйому сегмента ST. Клініка, діагностика, лікування.
Самостійна робота
Узагальнюючий семінар-конференція. Контроль знань базисний та заключний

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
інтенсивного курсу ТУ з майстер-класом «Актуальні питання сучасної УЗД діагностики захворювань серця» Тривалість 1 тиждень
Етап дистанційного навчання (заочна частина)
Клінічна класифікація клапанних захворювань серця
Основні аспекти УЗД діагностики клапанних уражень серця
Класифікація гіпертрофії міокарда лівого шлуночка; місце у сучасній методів УЗД діагностики
УЗД діагностика серцевої недостатності з збереженою фракцією викиду; місце у сучасних методів дослідження
Сучасний підхід до діагностики ішемії міокарду з використанням УЗД дослідження серця.
Можливості УЗД методів дослідження в оцінці систолічної функції лівого шлуночка.
Використання спікіл-трекінг в діагностиці некоронарогенних захворювань серця
Оцінка продольної скоротливості лівого шлуночка за допомогою тканинного допплеру.
Очний етап навчання
Сучасні можливості УЗД діагностики захворювань серця та використання різних методів дослідження в клінічної практиці лікаря кардіолога.
Можливості тканинної допплерографії в оцінці скоротливої функції лівого шлуночка та використання спікл-трекінг при захворюваннях серця.
Узагальнюючий семінар-конференція: особливості вибору методів УЗД дослідження серця в залежності від клінічної ситуації

 

 

 Матеріали  для самонавчання.

 

РЕФЕРАТИ КУРСАНТІВ.

 

 ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 

 Когнітивні порушення при артеріальній гіпертензії

 Коронароангіографія: клінічна значущість

 Сучасні  питання діагностики  артеріальної гіпертензії

 

 

МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 2017-2021 рр.

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ, МІЖНАРОДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ

 НАВЧАЛЬНІ ТА НАУКОВІ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ КАРДІОЛОГІЇ 2017-2021