Оцінка роботи академії

Навчання на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії

 Цикли навчання на кафедрі анестезіології та ІТ 

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії має добре оснащену базу для проведення педагогічної діяльності.

В даний час на кафедрі проходять наступні цикли – первинна спеціалізація, передатестаційні цикли, тематичне удосконалення, виїзні цикли.

Щорічно на кафедрі проходять навчання більше 200 анестезіологів. 

Детальніше...

Історія кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

 

У 1975 році в Запорізькому інституті удосконалення лікарів була організована кафедра анестезіології і реаніматології.

Першим завідуючим кафедри став доцент, к.мед.н. Віталій Олександрович Екзархов, який приклав багато зусиль заради того, щоб рівень викладання анестезіології в ЗІУЛ відповідав міжнародним вимогам застосування принципу компетентності в анестезіологічному забезпеченні. Завдяки цьому вдалося започаткувати підготовку анестезіологів високої професійної кваліфікації в Запоріжжі.

 

Детальніше...

Співробітники кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

sotrudniki_anestezВикладацький склад кафедри приймає активну участь в лікувально-діагностичній роботі відділень анестезіології, відділень анестезіології з ліжками ІТ клінічних лікарень міста і області. Організаційно-методичні заходи включають роботу і допомогу по впровадженню сучасних методів знеболення і інтенсивної терапії.

Лікувально-консультативна робота складається з планових обходів і консультацій завідуючого кафедрою і співробітників в базових підрозділах міста і області. Кафедра проводить підвищення кваліфікації лікарів анестезіологів – проходження циклів тематичного удосконалення і циклів ПАЦ, активно бере участь в проведенні клінічних конференцій, засідань обласної асоціації анестезіологів, підготовці  кадрів через інтернатуру, клінічну ординатуру і аспірантуру.

Під керівництвом кафедри в лікувальних установах міста і області впроваджуються нові методи знеболення і лікування.

Детальніше...