Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики

НДІ Сепсису

На базі ДЗ "ЗМОПО МОЗ України" відкрито НДІ Сепсису у 2018 році.

Розпочата нова НДР на період з 2018 по 2020 роки

 

 Тема: «Діагностика та лікування сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи»

Мета дослідження:

Покращити результати лікування сепсису у хворих з різними формами ускладненого СДС шляхом визначення ранніх об’єктивних маркерів септичного процесу, а також проведення алгоритмів емпіричної та направленої антибактеріальної терапії..

Завдання дослідження:

 1. Бактеріологічне дослідження ранового відокремлюваного з визначенням чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів, їх кількісного та якісного вмісту, а також ступеня обсіменіння 1г тканини, дослідження гематологічної культури з метою точного встановлення діагнозу за етіологічним показником;
 2. З’ясування найбільш ефективних ранніх маркерів септичного процесу з метою проведення чіткої градації між сепсисом та септичним шоком для розпрацювання алгоритмів проведення інфузійно-трансфузійної терапії та інотропної підтримки;
 3. Встановити ступінь мікроциркуляторних порушень у хворих на сепсис при різних формах ускладненого СДС за допомогою допплерівського дослідження та комп’ютерної лазерної флоуметрії з метою визначення об’єму хірургічного втручання;
 4. Імунологічне дослідження адаптивного імунітету, цитокінового статусу, та неспецифічних факторів резистентності організму з метою визначення найбільш специфічних та чутливих для ранньої діагностики показників септичних станів;
 5. Дослідження стрес-лімітуючих систем організму пацієнтів на сепсис з метою корекції виявлених порушень у системі комплексної інтенсивної терапії;
 6. Морфологічне дослідження нирок, печінки, серця, легень, головного мозку померлих хворих із сепсисом з метою встановлення незворотних змін в органах;
 7. Розпрацювання алгоритмів антибактеріальної терапії у хворих на сепсис на тлі ускладненого СДС;
 8. Визначення зав’язків між різними формами ускладненого СДС, станом мікроциркуляторних порушень та біологічними чинниками, що ускладнюють перебіг сепсису та призводять до поліорганної недостатності;
 9. Оцінити роль запалення в прогресуванні сепсису.

Новизна дослідження:

Авторами заплановано вивчити особливості перебігу сепсису у хворих на ускладнений СДС при різних його формах, встановити низку імунологічних, біохімічних, бактеріологічних, гістохімічних маркерів, що дозволить здійснювати його ранню діагностику та стати підґрунтям для покращення кінцевих результатів. Аналогів такого дослідження за його комплексністю в Україні ще не проводилося.

Науково-дослідннецька робота кафедри

На кафедрі розпочата нова НДР на період з 2016 по 2020 роки

Тема: «Сепсис у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи»

 

Мета: удосконалення діагностики та хірургічного лікування сепсису у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи та розробка алгоритму надання допомоги (терапія, терміни та обсяг оперативного втручання) на підставі комплексної оцінки клініко-лабораторних проявів захворювання.

Детальніше...

Методичні рекомендації

1. Оптимізація хірургічного лікування ускладненного синдрому діабетичної стопи

ЗМІСТ

 

Перелік скорочень

4

Вступ

5

Класифікація ускладненого синдрому діабетичної стопи

7

Характеристика клінічних спостережень

9

Хірургічне лікування І групи - C1-5Z1E1-3

10

Хірургічне лікування ІІ групи - C6-12Z2E1-3

12

Хірургічне лікування ІІІ групи - C13-15Z3E1-3

20

Хірургічне лікування ІV групи - C16-18Z4E1-3

26

Результати лікування хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи

35

Висновки

39

Перелік рекомендованої літератури

40

 

 

Детальніше...

Науково-практичні конференції

 1. Заседание областного хирургического общества.г. Запорожье. 28 апреля 2005 г.
 2. Науково-практична конференція з міжнародною участю. Сепсис. Проблеми діагностики, терапії та профілактики. 29-30 березня 2006 р. Харків.
 3. Научно-практическая конференция. Актуальные вопроссы гнойно-септической хирургии. Запорожье, 27 ноября 2008 г.
 4. Науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів. Рани м’яких тканин. Ранні післяопераційні ускладнення. 18-19 грудня 2008 р. Київ.
 5. Науково-практична конференція. Теорія та практика лікування гнійних ран. Сучасні досягнення та перспективи. Невідкладна хірургія органів гепатопанкреатодуоденальної зони. Актуальні питання колопроктології. Нове в хірургії. 1-3 квітня 2009 р. Харків.

  Детальніше...

План циклів на 2019 рік

123.2. Амбулаторно-поліклінічна хірургія. Лікарі-хірурги, сімейні лікарі.

ТУ

1

6

02.01-31.01

117.2. Актуальні питання ультразвукової діагностики. Лікарі-УЗД.

ТУ

1

12

02.01-31.01

Стажування. Лікарі-УЗД.

Стаж.

1

6

01.02-04.03

123.2. Синдром діабетичної стопи. Антибактеріальна 42.2. терапія. Сепсис. Лікарі-хірурги, лікарі-терапевти, ендокринологи, сімейні лікарі.

ТУ

1

6

01.02-04.03

117.3. Передатестаційний цикл. Лікарі з ультразвукової діагностики.

ПАЦ

1

12

04.03-02.04

117.1. Спеціалізація. Ультразвукова діагностика. Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

Спец.

3

12

01.04-01.07

123.2. Синдром діабетичної стопи. Лікарі-

хірурги, лікарі-терапевти,ендокринологи.

ТУ

1,5

6

22.04-05.06

117.1. Спеціалізація. Ультразвукова діагностика. Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

спец.

3

12

01.04-08.07

123.2. Діагностика та лікування гнійної інфекції. Зав. і лікарі-хірурги хірургічних відділень лікарень і поліклінік.

ТУ

1,5

6

22.04-05.06

123.2. Амбулаторно-поліклінічна хірургія. Лікарі-хірурги, сімейні лікарі.

ТУ

1

6

02.09-01.10

117.2. Актуальні питання ультразвукової діагностики. Лікарі-УЗД.

ТУ

1

12

02.09-01.10

117.1. Спеціалізація. Ультразвукова діагностика. Лікарі, які закінчили інтернатуру за однією із спеціальностей «лікувальна справа» або педіатричного профілю.

Спец.

3

12

01.10-31.12

123.2. Діагностика та лікування гнійної інфекції. Лікарі-хірурги, лікарі-терапевти, сімейні лікарі.

ТУ

1,5

6

31.10-16.12

117.3. Передатестаційний цикл. Лікарі-УЗД.

ПАЦ

1

6

01.11-02.12

117.2. Актуальні питання ультразвукової діагностики. Лікарі-УЗД.

ТУ

1

6

02.12-31.12

Детальніше...

Навчання на кафедрі

На данний час на кафедрі можливо навчання в  магістратурі, клінічній ордінатурі, аспірантурі, докторантурі  зі спеціальності «ХІРУРГІЯ»

Для лікарів-курсантів проводиться навчання на курсах ТУ, ПАЦ , стажування   та спеціалізація зі спеціальності «ХІРУРГІЯ» та «Ультразвукова діагностика»

Детальніше...

Друковані роботи кафедри

Список надрукованих робіт за 2011 рік

Хірургія. Базовий підручник з хірургії (у 5 книгах)/ Я. С. Березницький, М. П. Захараш, В. Г. Мішалов, С. Д. Шаповал [и др.] // 2007-2011.

Фахові видання:

Оригинальная клиническая классификация осложненного синдрома диабетической стопы/ С.Д. Шаповал, Я.С. Березницкий, Д.Ю. Рязанов [и др.] // Клінічна хірургія. – 2011. - № 1 – С.44 - 48.

Детальніше...

Співробітники кафедри

clip image002 Шаповал Сергій Дмитрович - перший проректор з науково-педагогічної роботи, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор.

 

 

 

 

Савон Ігор Леонідович - завідувач кафедри, доктор медичних наук.

Закінчив Запорізький медичний університет за фахом лікувальна справа в 1996р. Після закінчення інтернатури по хірургії з 1998р. працював лікарем-хірургом міської лікарні №3 м. Запоріжжя. У 2003р. захистив кандидатську дисертацію з проблеми діагностики раньової інвекції та сепсису.

Детальніше...

Тематичні плани циклів

цикл ТУ „Амбулаторно – поліклінічна хірургія”

Тривалість – 1 місяць ( 156 годин ).

Загальні питання

1. Організація хірургічної допомоги хворим із гнійною патологією.

1.1. Організація хірургічної допомоги.

1.2. Правові основи роботи. Питання етики та деонтології.

1.3. Методи обстеження.

Спеціальні питання

Детальніше...

Більше статей...

 1. Лікувальна робота