Оцінка роботи академії

Актуально

Завідувач кафедри

Голдовский БМ 1

Голдовський Борис Михайлович
Завідувач кафедри медицини невідкладних станів
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Кандидат медичних наук, професор
Народився 11 січня 1947 року у місті Мелітополь Запорізької області.
Після закінчення в 1976 році Запорізького державного медичного інституту за спеціальністю «лікувальна справа» проходив інтернатуру на базі лікарні швидкої медичної допомоги за фахом «Швидка медична допомога». Борис Михайлович завжди прагнув підвищувати свій професійний рівень, у 1979 році отримав спеціальність по кардіології та почав працювати на кардіореанімаційній бригаді. Будучи практикуючим лікарем у 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження фармакологічної активності в ряді піперазинзаміщених ксантинів».  Після створення у 1995 році в Запорізькому державному інституті удосконалення лікарів ім. М. Горького кафедри «Медицина невідкладних станів» пройшов за конкурсом на посаду асистента кафедри, продовжуючи практичну роботу на Запорізькій центральній станції спеціалізованих бригад швидкої медичної допомоги як лікар кардіореаніматолог. Високий професіоналізм Голдовського Бориса Михайловича підтверджено у Центральній атестаційній комісії МОЗ України вищими лікарськими категоріями за фахом «Медицина невідкладних станів» та «Кардіологія». На теперішній час продовжує надавати консультативну допомогу кардіологічним хворим, залишаючись практикуючим лікарем, вдосконалюює питання діагностики і лікування невідкладних станів, організації надання екстреної медичної допомоги, впроваджуючи нові сучасні технології на догоспітальному етапі.
У 2006 році Вищою атестаційною комісією України присвоєно вчене звання доцента кафедри медицини невідкладних станів. У 2009 році пройшов за конкурсом на посаду завідувача кафедри «Медицини невідкладних станів» Запорізької медичної академії післядипломної освіти. Стаж педагогічної роботи у вищих учбових закладах ІІІ-IV рівня акредитації – 20 років, в тому числі в даному навчальному закладі 20 років. Особливу увагу Борис Михайлович приділяє вихованню та професійному росту молодих лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та майбутніх науковців, готуючи кадри для системи екстреної медичної допомоги України.
Усе своє життя Борис Миколайович займається плідною науковою працею, має понад 270 наукових публікацій у журналах, матеріалах науково-практичних конференцій, конгресів анестезіологів, спеціалістів медицини невідкладних станів, кардіологів України. Автор підручника, 7 методичних рекомендацій, 5 навчальних посібників та монографії, 7 патентів на винаходи та понад 30 актів впроваджень нових медичних технологій. Член Вченої ради, Ради факультету сімейної медицини, Центральної методичної ради ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України». Член редакційної ради вітчизняних журналів «Медицина неотложных состояний» та «Екстрена медицина: від науки до практики», а також закордонного видання «Экстренная медицина».
За видатні досягнення у науково-практичній діяльності Вищою атестаційною комісією України Голдовському Борису Михайловичу присвоєно вчене звання професор.
Крім науково-дослідницької та викладацької діяльності Голдовський Борис Михайлович займає активну громадську позицію, що підтверджується виступами на телебаченні, створенням Запорізької обласної громадської організації «Асоціація працівників екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», яку він очолив у 2014 році, обраний на зборах президентом Асоціації за умов одностайної підтримки усіх її членів.
Багаторічна сумлінна праця Бориса Михайловича, відданість справі, значний особистий внесок у розвиток охорони здоров'я, підготовка висококваліфікованих спеціалістів та активна громадська діяльність була не- одноразово відзначена нагородами керівництва м. Запоріжжя, Запорізької області та Запорізького ОБЛСОВПРОФу.