Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра стоматології

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

 

 Бараннік Неоніла Гаврилівна

    

   

Доктор медичних наук, професор Бараннік Неоніла Гаврилівна. 

Народилася 15 березня 1942 року у м. Золотоноша Черкаської області.У 1970 році закінчила стоматологічний факультет 1-го Ленінградського медичного інституту ім. ак. І.П. Павлова, а в 1975 р. – аспірантуру з терапевтичної стоматології при Запорізькому державному інституті удосконалення лікарів.

   У 1978 році захистила кандидатську дисертацію за темою: “Состояние зубов и тканей пародонта у рабочих цеха электротермического силумина”. В 1985 році їй присвоєне вчене звання доцента.

               З 1993 року очолює кафедру хірургічної та терапевтичної стоматології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів.   У 1996 році захистила докторську дисертацію за темою:” Патогенез, клиника и лечение красного плоского ли­шая слизистой оболочки полости рта”. В тому ж році їй присвоєна вчена ступінь доктора медичних наук, у 2000 році – вчене звання професора кафедри хірургічної та терапевтичної стоматології.

               Н.Г.Бараннік створила запорізьку школу терапевтичної стоматології, основним напрямком роботи якої є одна з найскладніших проблем терапевтичної стоматології – захворювання слизової оболонки порожнини рота, зокрема етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування червоного плескатого лишаю.

                 Під її керівництвом виконані та захищені 2 кандидатські та 2 магістерські роботи. Вона є автором 115 наукових праць, з них – 2 винаходи, 3 патента, 35 раціоналізаторських пропозицій, 8 методичних розробок, 4 інформаційних листів.  У 1991 році на кафедрі працювало 5 співробітників, з них докторів наук 1, кандидатів наук 1. Зараз на кафедрі 6 співробітників, серед яких докторів наук – 2, кандидатів – 2.   Наукові інтереси завідувача кафедри професора Бараннік Н.Г. – захворювання слизової оболонки порожнини рота; професора Бердюка І.В. – вроджені вади розвитку обличчя. За роки незалежності розширені дослідження про патогенез та лікування червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота ( д.м.н. професор Бараннік Н.Г.,к.м.н. Манухіна О.М., к.м.н. Кокарь О.О.). 

 

     


 

Манухіна Олеся Миколаївна
 
Доцент, кандидат медичних наук
 
Викладає курс пародонтології і захворювань слизової оболонки порожнини рота. Почала свою викладацьку діяльність в 1993 році після навчання в клінічній ординатурі на нашій кафедрі. Основними напрямками ії наукової діяльності є дослідження особливостей клінічного перебігу та розробка методів лікування і профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонту, а також проявів общесоматической патології в порожнині рота. Автор понад 80 друкованих праць, 4 патентів на винахід. У 1998 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Особливості клінічного перебігу червоного плоского позбавляючи у хворих з патологією шлунково-кишкового тракту і щитовидної залози» під керівництвом професора Баранник Н.Г.
Завуч кафедри - як офіційно, так і за покликанням. Основним напрямком практичної діяльності є діагностика і лікування захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота.

 

Мосєйко Олександр Олексійович

 

Доцент кафедри, кандидат медичних наук.
 
Для більшості стоматологів і пацієнтів Олександр Олексійович відомий як завідувач щелепно-лицевої відділенням з 1987 року. Його майстерність в пластичної хірургії, багатий досвід в імплантології та постійне самовдосконалення привели до закономірного наукової діяльності. У 2003 році він почав науково-викладацьку діяльність на кафедрі хірургічної та терапевтичної стоматології. Паралельно з викладанням він бере участь в розробці вітчизняної системи імплантатів "VITAPLANT", яка успішно використовується в медичній практиці сьогодні. У 2005 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Розробка та застосування стоматологічних титанових імплантатів гвинтового типу з адаптивним модулюванням кісткового і имплантационного ложа». У 2008 році отримав вчене звання доцента. Має 11 патентів на винаходи, понад 50 друкованих наукових робіт. Як один із засновників імплантології в Україні в 2002 році отримує премію «Золота фортуна» в номінації «За впровадження новітніх технологій у вітчизняній стоматології». Як практикуючий хірург має вищу кваліфікаційну категорію, звання «Заслужений лікар України». Як умілий організатор є головним імлантологом Запорізької області і відзначений нагородою «Відмінник охорони здоров'я». За останні 20 років багато талановитих хірургів вважають своїм наставником, зробиш тим самим неоціненний вклад в розвиток сучасної стоматології. Його популярність серед учнів поза конкуренцією.

 

Ніколов Володимир Георгійович 

 
асистент кафедри
 
Володимир стає автором наукових робіт в деяких сферах стоматології одночасно.
Він також є віце-президент Асоціації стоматологів України.
З 2004 року він викладає в ортопедичної стоматології в хірургічній стоматології та стоматологічної хірургії кафедри в PEZMA (післядипломної освіти Запорізької медичної академії).
Він працює над науковою статтею «Удосконалення надання ортопедичної допомоги в субсидованих домогосподарств".
Але всі знають, що це тільки "верхівка айсберга" ...
Починаючи з 1986 року і протягом наступних 18 років Володимир відомий в медичній асоціації в якості головного стоматолога Управління Запорізької обласної охорони здоров'я. У той же час він виконує обов'язки на головного лікаря обласної стоматологічної поліклініки по догляду Запоріжжя.
У 1991 році ця людина зробила реальні революційні дії в організації охорони здоров'я, в такий спосіб: сучасна модель надання стоматологічної допомоги в ринкових умовах була введена вперше в Україні та СРСР, який широко використовується в клініці №5 нашого міста і багатьох інших міст в даний час (Vinniza , Біла Церква ", Бердянського, Херсон). Це дає людям повну доступність використання стоматологічного лікування сучасними методами в заходах клінік і немає черги стану.
У 1997 році Володимир бере участь в розробці першої автоматизованої системи управління практикою стоматологічного на комп'ютеризованої бази, яка коротка версія є основою для сучасних аналогів в українських умовах.
1987 відзначений введенням імплантації Володимиром і його побратима-трудівника в якості одного з перших в Україні.
Він також бере участь у розробці програми профілактичної допомоги на період 2002-2007 років, затвердженої Президентом України.
Основна сфера його практики є ортопедичне вирівнювання дефектів зубних рядів », він досягає особливого рівня в лікуванні та реабілітації хворих з важкою оклюзійної дисгармонії і maxillotemporal патології суглобів.
Володимир Георгійович професійно агресивний, самостійно поліпшується постійно і розширювати горизонти. Ось чому всі поважають його.

 

Сидоряко Андрій Вікторович

Асистент, кандидат медичних наук.

В 2010 році закінчив Донецький національний медичний університет імені М. Горького, за спеціальністю  "Стоматологія".

Викладацька діяльність почалася у 2015 році після закінчення клінічної ординатури на нашій кафедрі. Основними напрямками ії наукової діяльності є дослідження ослобливостей лікування одонтогенних флегмон щелепно-лицевої ділянки. В 2020 році захистив кандидацьку дисертацію на тему "Комплексне лікування хворих з флегмонами щелепно-лицевої ділянки за умов впливу на перебіг репаративних процесів"Основним напрямком практичної діяльності є лікування хірургічних захворювань щелепно-лицевої ділянки.


 

Бойко Віта Владиславівна

На протязі останніх 14 років є незмінним обличчям нашої кафедри. Саме вона , звісно після завідуючої, керує процесами життєдіяльності слухачів та інтернів починаючи з регістрації і до моменту отримання документів після екзамену.  Завжди має відповідь на всі запитання, відкрита до спілкування та знаходиться у епіцентрі всіх подій

 Лаборант кафедри

На протязі останніх 14 років є незмінним обличчям нашої кафедри. Саме вона , звісно після завідуючої, керує процесами життєдіяльності слухачів та інтернів починаючи з регістрації і до моменту отримання документів після екзамену. 
Завжди має відповідь на всі запитання, відкрита до спілкування та знаходиться у епіцентрі всіх подій