Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедра стоматології

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ

 

 Бараннік Неоніла Гаврилівна

    

   

Доктор медичних наук, професор Бараннік Неоніла Гаврилівна. 

Народилася 15 березня 1942 року у м. Золотоноша Черкаської області.У 1970 році закінчила стоматологічний факультет 1-го Ленінградського медичного інституту ім. ак. І.П. Павлова, а в 1975 р. – аспірантуру з терапевтичної стоматології при Запорізькому державному інституті удосконалення лікарів.

   У 1978 році захистила кандидатську дисертацію за темою: “Состояние зубов и тканей пародонта у рабочих цеха электротермического силумина”. В 1985 році їй присвоєне вчене звання доцента.

               З 1993 року очолює кафедру хірургічної та терапевтичної стоматології Запорізького державного інституту удосконалення лікарів.   У 1996 році захистила докторську дисертацію за темою:” Патогенез, клиника и лечение красного плоского ли­шая слизистой оболочки полости рта”. В тому ж році їй присвоєна вчена ступінь доктора медичних наук, у 2000 році – вчене звання професора кафедри хірургічної та терапевтичної стоматології.

               Н.Г.Бараннік створила запорізьку школу терапевтичної стоматології, основним напрямком роботи якої є одна з найскладніших проблем терапевтичної стоматології – захворювання слизової оболонки порожнини рота, зокрема етіологія, патогенез, клініка, діагностика та лікування червоного плескатого лишаю.

                 Під її керівництвом виконані та захищені 2 кандидатські та 2 магістерські роботи. Вона є автором 115 наукових праць, з них – 2 винаходи, 3 патента, 35 раціоналізаторських пропозицій, 8 методичних розробок, 4 інформаційних листів.  У 1991 році на кафедрі працювало 5 співробітників, з них докторів наук 1, кандидатів наук 1. Зараз на кафедрі 6 співробітників, серед яких докторів наук – 2, кандидатів – 2.   Наукові інтереси завідувача кафедри професора Бараннік Н.Г. – захворювання слизової оболонки порожнини рота; професора Бердюка І.В. – вроджені вади розвитку обличчя. За роки незалежності розширені дослідження про патогенез та лікування червоного плескатого лишаю слизової оболонки порожнини рота ( д.м.н. професор Бараннік Н.Г.,к.м.н. Манухіна О.М., к.м.н. Кокарь О.О.).