Повідомлення
  • Lack of access rights - File 'http:/www.old.zmapo.edu.ua/Images/Sign_word.png'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.old.zmapo.edu.ua/Images/Sign_word.png'

Оцінка роботи академії

Актуально

Про MedLine

MEDLINE  - база даних медичної інформації, що включає бібліографічні описи (citations) з більш ніж 4800 медичних періодичних видань із усього світу, починаючи з початку 1960-х.  MEDLINE доступна безкоштовно для пошуку через Інтернет як для фахівців, так і для широкої публіки.

MEDLINE включає описи статей з медичних журналів і інших періодичних видань на 30 мовах, включаючи російську (заголовки статей переводяться на англійську мову). 

Приблизно 76% описів включають реферати (abstracts).  Близько 9 000 описів уводяться в MEDLINE щотижня  (понад 571 000 у рік).  По тематиці MEDLINE включає широкий спектр галузей, що відносяться до біології та медицини: наукові дослідження і їхня методологія, клінічна практика, медсестринська справа, стоматологія, фармакологія, ветеринарія, а також суміжні дисципліни, зокрема, медичні аспекти біології, зоології, ботаніки та охорони навколишнього середовища.

PubMed - це електронно-пошукова система, розроблена Національною Медичною Бібліотекою США (NLM). 

PubMed виконує пошук в:

  • MEDLINE (Медлайн)
  • PreMEDLINE
  • видавничих описах NLM.

Адресаwww.pubmed.gov

Докладний опис MEDLINE англійською мовою можна знайти в інформаційному листку NLM за адресою:http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html.

В допомогу російськомовній аудиторії, що бажає навчитися пошуку медичної літератури в системі PubMed, група російськомовних бібліотекарів, що працюють у медичних бібліотеках США, склала інструкцію. Вона включає короткий опис PubMed і її основних елементів, а також характеристику найважливіших методів пошуку в системі.

Інструкція може бути використана як медичними фахівцями, так і широкою публікою, що бажає одержати доступ до медичної інформації   науковим статтям, або популярної літератури на медичні теми.  Важливо пам'ятати, що оскільки пошук в PubMed може вестися тільки  англійською мовою, користувач повинен володіти хоча б мінімальним знанням англійського.  У допомогу тим, хто не володіє медичною термінологією, на вебсайті MedіnfoRus наведений список медичних словників і довідників.  У тексті інструкції при першому згадуванні нового терміна приводиться його назва  англійською мовою.  Це зроблено з метою знайомства читача з основний пошукової термінологій і полегшення подальшого читання літератури по PubMed.

Інструкція призначена для пошуку в PubMed через оригінальний інтерфейс Національної Медичної Бібліотеки США (Natіonal Lіbrary of Medіcіne - NLM).  Даний інтерфейс дозволяє використати різні методи пошуку, численні допоміжні засоби і додаткові ресурси, пов'язані з PubMed.  Інструкція являє собою допоміжний посібник і не переслідує мети замінити докладний посібник з пошуку в PubMed, підготовлений NLM.  Керівництво дає детальний опис системи й повинне використатися у всіх випадках, що вимагають додаткових роз'яснень.  Доступ до нього можна одержати з головного пошукового екрана PubMed. Крім того, посилання на різні інструкції, підручники та інші довідкові матеріали по PubMed знаходяться на вебсайті http://nnlm.gov/hip/.

Повний текст інструкції можна завантажити за посиланням - manual (3 mb)