Оцінка роботи академії

Актуально

Про призупинення атестації на період воєнного стану та набір балів БПР

Про призупинення атестації на період воєнного стану та набір балів БПР

  

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 серпня 2022 року № 1415 «Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2022 року за №888/38224, зупинено проведення атестації на підтвердження звання лікаря (провізора)-спеціаліста, атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарям (провізорам), атестації на підтвердження звання спеціаліста та атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій професіоналам з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я, атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій молодшим спеціалістам з медичною освітою та фармацевтам на період дії воєнного стану в Україні.

Наказом встановлено, що термін дії сертифікатів лікаря (провізора)-спеціаліста, сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію, який спливає у період дії воєнного стану, та посвідчень лікарів про кваліфікаційну категорію, які планували пройти атестацію протягом року після закінчення п’ятирічного строку з дати попередньої атестації, продовжується на 1 рік наказом керівника закладу охорони здоров’я за місцем роботи. Водночас, наказом МОЗ України не передбачено можливості видання наказу керівником Закладу вищої освіти.

З огляду на викладене, з урахуванням оголошеного воєнного стану в Україні, вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 серпня 2022 року № 1415 «Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період дії воєнного стану», проведення атестації науково-педагогічних працівників клінічних кафедр в Центральній атестаційній комісії Міністерства охорони здоров’я України буде поновлено у строк 60 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Проте, враховуючи пункти 5, 6, 7 Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2022 № 520 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року №446» слід отримувати бали БПР, у тому числі у 2022 році, для портфоліо за зазначеними критеріями.

Сертифікат

За рішенням Головної акредитаційної комісії при МОЗ України від 07  серпня 2017 № 910 Клініка державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоровʼя України» отримала Акредитаційний сертифікат першої категорії (серія МЗ № 013610).

 

Детальніше...

Ліцензія на право медичної діяльності

 

За рішенням МОЗ України від 08.10.2015 № 659 видано Ліцензію на право здійснення медичної практики.

Код згідно з ЄДРПОУ 01896694.

Види діяльності за КВЕД-2010: 86.21, 86.22, 86.23.

Детальніше...

Лікувальна робота ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"

 

В структурі академії 25 із 27 кафедр функціонують як клінічні, професорсько-викладацький склад яких активно займається лікувально-консультативною допомогою населенню.

 

Клінічні кафедри академії розташовані на 83 клінічних базах, в тому числі на 36 основних і 47 додаткових. Кафедри хірургічного профілю мають 47, кафедри терапевтичного профілю – 36 клінічних баз. Загальний ліжковий фонд складає більше 4000 ліжок, з них близько 60% на основних і 40% – на додаткових клінічних базах. Біля 65% від загальної кількості складають ліжки хірургічного, 35% –терапевтичного профілю.

 

Кількість учбових кімнат кафедр на клінічних базах складає 165,в тому числі на основних базах – 137 (83%) учбових кімнат, на додаткових – 28 (17%) учбових кімнат, аїх загальна площа перевищує 5000м2. На кафедрах хірургічного профілю обладнано 85 кімнат загальною площею майже 3000м2,  терапевтичного – 80 кімнат загальною площею більше 2000м2.

 

Лікувально-діагностичну роботу в академії виконують 170 працівників, з них 73(43%) хірургічного і 97(57%) – терапевтичного профілю. На лікарську кваліфікаційну категорію атестовано більше 85% викладачів, з яких близько 80% маютьвищу категорію. В академії створена та постійно оновлюється  електрона база даних про основні та додаткові спеціальності та отримання або підтвердження кваліфікаційних лікарських категорій серед викладачів  клінічних кафедр.

 

Кількість консультацій, які щорічно здійснюють працівники академії сягає майже 120.000, з яких більше 60%виконують працівники кафедр хірургічного та близько 40% – терапевтичного профілю. Середня кількість консультацій на одного викладача досягає 850.

 

Кількість операцій, які щорічно здійснюють співробітники академії перевищує 8500. Питома вага операцій, що виконують викладачі академії складає більше 40% від загальної кількості операцій на клінічних базах. Середня кількість операцій на одного викладача складає близько 120.

 

Кількість виїздів в райони області спеціалістів академії перевищує 500 на рік.

 

За рішенням МОЗ України від 08.10.2015 № 659 ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» видано Ліцензію на право здійснення медичної практики (код згідно з ЄДРПОУ 01896694; види діяльності за КВЕД-2010: 86.21, 86.22, 86.23) за 54 спеціальностями:

 

- організація і управління охороною здоров'я, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лабораторна імунологія, неврологія, урологія, онкохірургія, нефрологія, анестезіологія, хірургія, хірургія серця і магістральних судин, судинна хірургія, трансплантологія, отоларингологія, дитяча отоларингологія, сурдологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, клінічна імунологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, онкологія, ендоскопія, стоматологія, дитяча стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, акушерство і гінекологія, ортопедія і травматологія, проктологія, трансфузіологія, загальна практика - сімейна медицина, гастроентерологія, дієтологія, терапія, кардіологія, ревматологія, ендокринологія, пульмонологія, психіатрія, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, геріатрія, гематологія, медицина невідкладних станів, функціональна діагностика, нефрологія, фізіотерапія, професійна патологія, неонатологія, підліткова терапія, дитяча імунологія, дитяча ендокринологія.

 

З метою  розширення  можливостей щодо виконання працівниками академії  лікувально-діагностичної роботи, професійного росту, опанування нових передових інноваційних медичних технологій ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» укладено Договори про співпрацю з медичними закладами різної форми власності як додатковими клінічними базами, зокрема, з такими  клініками, як «Клініка Мотор Сич», «ВітаЦентр», «Лікар», «Консіліум», «Смайл», «Вітадент», «Артстоматологія». Високотехнологічне обладнання і приміщення цих клінік використовується як навчально-виробничі і лікувально-діагностичні бази для слухачів та лікарів-інтернів.

 

В ряді клінік впроваджені стаціонарзамісні технології у вигляді короткотривалого перебування пацієнта у цілодобовому стаціонарі, що функціонують як багатопрофільні лікувально-діагностичні медичні заклади  шпитального типу. Завдяки запровадженим у практику технологіям «хірургії одного дня», «хірургії вихідного дня», «один пацієнт – один контакт», «багатопотокове ліжко»,  середній ліжко-день при планових операціях складає менш ніж 2, а доопераційний – 0. Це обумовлює значну фінансову економію бюджетних коштів, оскільки при таких організаційних підходах і технологічному забезпеченні лікування хворі зазвичай відмовляються від оформлення лікарняного листа. Впровадження таких технологій є сучасним та цілком новим напрямком розвитку вітчизняної медицини та має не лише високу медичну і економічну ефективність, але й велику  соціальну значимість.

 

Викладачі академії є головними позаштатними спеціалістами Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної держадміністрації,  ректор академії – головний позаштатний трансплантолог МОЗ України.

 

Ректор і проректор з лікувальної роботи академії  постійно приймають  участь у нарадах і форумах, присвячених питанням організації і реформування системи охорони здоров’я України, зокрема, парламентських слуханнях, Вченій медичній раді МОЗ України, відеоселекторних нарадах та  відеоконференціях МОЗ України, колегіях міського та обласного Департаментів охорони здоров’я, постійній комісії з охорони здоров’я і соціального захисту населення Запорізької міської ради.

 

likuvalna_robota  likuvalna_robota likuvalna_robota likuvalna_robota

likuvalna_robotalikuvalna_robotalikuvalna_robota likuvalna_robota