Оцінка роботи академії

Актуально

Кафедри ДЗ "ЗМАПО МОЗ України"

НАКАЗ
"2" січня  2018 р.                                                                                       № 1

Згідно з переліком спеціальностей наукових працівників та порядку переходу спеціалізованих вчених Рад на роботу за новим Переліком, оголошується структура ДЗ "Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України" на 2018 рік:

ХІРУРГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

1.  Кафедра акушерства та гінекології

2.  Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

3.  Кафедра онкології

4.  Кафедра оториноларингології

5.  Кафедра очних хвороб

6.  Кафедра променевої діагностики

7.     Кафедра трансплантології та ендокринної хірургії з курсом

     серцево-судинної хірургії

8.  Кафедра хірургічної та терапевтичної стоматології

  9.  Кафедра урології

 10. Кафедра хірургії та малоінвазивних технологій

ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ :

11.  Кафедра інфекційних хвороб

12.  Кафедра клінічної лабораторної діагностики

13.  Кафедра кардіології

14.    Кафедра нервових хвороб

15.  Кафедра соціальної медицини, організації і управління охороною

       здоров'я та  медико-соціальної експертизи

16 . Кафедра терапії, фізіотерапії, курортології і профпатології

17.  Кафедра фтизіатрії і пульмонології

18.  Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

 

ФАКУЛЬТЕТ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ - СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ :

19. Кафедра загальної практики - сімейної медицини з курсами

      дерматовенерології та  психіатрії

20. Кафедра хірургії і проктології

21. Кафедра травматології та ортопедії

22. Кафедра загальної практики - сімейної медицини та гастроентерології

23. Кафедра терапії, клінічної фармакології та ендокринології

24. Кафедра медицини невідкладних станів

25. Кафедра лабораторної діагностики і загальної патології

26. Кафедра амбулаторної, гнійно-септичної хірургії та ультразвукової діагностики

27. Кафедра педіатрії та неонатології з курсом амбулаторної педіатрії